Ohlédnutí za Nocí kostelů

Dne 24. 5. 2013 se v kostele sv. Martina na Horní Vidími konal program Noci kostelů.
Dík patří starostvi obce a občanům Horní vidími, kteří pečlivě kostel týden před akcí uklidili a připravili. Zároveň pak připravili pohoštění v budově bývalé fary, dnes Obecního úřadu, koláče všem jistě chutnaly, teplý čaj v nepříliš teplém večeru přišel vhod také každému.

Program v kostele začal tradiční mší svatou v 17:00, na varhany ji doprovodil Miloslav Šimek a zpěvy obohatil spolu s Jakubem Košem také Miloslav Šimek. Byla provedena mše Orbis factor.

Po krátkém občerstvení následoval výklad o historii kostela a farnosti Horní Vidím, na který plynule navázal koncert duchovní hudby. Na Varhany hrál Miloslav Šimek, zpěv – tenor Jakub Koš.

Pogram byl ukončen kolem 20:30 rozešli jsme se krátce před 21 hodinou. Kostel navštívilo vícenež 50 lidí, na mši svaté pak asi 20. Složení návštěvníků bylo pesté, někteří přijeli, jiní došli, zastoupeni byli tedy jak místní tak přespolní.

Všem, kdo se na tomto programu jakkoli podíleli tedy ještě jednou díky.