Ohlédnutí za rokem 2023

Bratři a setry, drazí přátelé!

Prošli jsme zajímavým rokem, který s sebou přinesl mnoho zajímavých událostí, prožitků, a to jak v životě z víry tak i v životě našich farností. Pokládám proto za dobré se za některými ohlédnout a možná také zmínit to, v čem nás poučily nebo co nám ukázaly vzhledem k budoucnosti. 

PROGRAM V NAŠICH FARNOSTECH

Jak jste si všimli, před Vánocemi, stejně jako minulý rok, jsem vyzval k návrhům programu, které se pak zapracovaly do programu Vánoc. Tak jsme upravili program  Vánoc, aby byl takový, se kterým se farní společenství může snáze identifikovat, tedy aby seděl farnímu společenství a umožňoval mu nabídnout, co skutečně nabídnout chce, tj. nabídnout to, do čeho jsme ochotni investovat svůj čas, síly a prostředky. Již minulý rok se ve Štětí se zjistilo, že ze strany věřících nebude dostatečný zájem o tzv. půlnoční ve 22:00, tak tato mohla být nabídnuta do Hoštky a ve Štětí místo toho byla mše z Vigilie Narození Páně v 15:30. Letos přibyla vigilie v Liběchově v 17:00. S návrhem přišli i hudebníci na doprovod mší či dalších doprovodných akcí. V Liběchově tak již podruhé proběhlo Vánoční zpívání o Slavnosti narození Páně v 16:00, které zajistili farníci ve spolupráci se svými s příbuznými, a tam díky nim tam proběhl krátký program o který se postarali, stejně tak se uskutečnilo i Vánoční zpívání na sv. Štěpána v Hoštce, kde pro nás připravili program Klekerovi.

  • Do budoucna tedy budu rád za návrhy, které se pak samozřejmě musí protřídit nebo zkorigovat, ale umožní nám konat akce, se kterými se farníci mohou identifikovat. Samozřejmě to neznamená, že se zorganizuje jen podle toho, co kdo chce, ale mohou vzejít vhodné podněty, odhalit se rezervy, které je možné využít, aby Vánoce, Velikonoce a další  akce nebyly dílem jen několika mála jednotlivců, ale byly dílem více lidí, co se s programem identifikují. Proto už v mnoha případech, pokud přijde podnět zvenčí, tak také odpovídám, že se zeptám, co na to farníci a pak odpovím, protože prožívání liturgie a jednotlivých svátků, i všemožných akcí touto skupinou stabilních věřících, je pro život farnosti prioritní. Bylo by chybou organizovat akce, které nemají kladnou odezvu ve farnosti.
  • Jen prosím ty návrhy dodávat co nejrychleji na e-mail, poněvadž často pak je třeba vytvořit další výstup pro biskupství, pro web, plakátky, zpravodaj města či kabelovou televizi. Týden před už je většinou pozdě na vše.

Na závěr této pasáže bych rád vypíchnul jednu zdařilou akci. Byl jí koncert na Svatodušní pondělí v Liběchově. Akce se uskutečnila za podpory pana Josefa Homolky, vlastníka zámku v Liběchově. Hudba koncertu byla v provedení manželů Skoumalových, duchovním průvodcem koncertu byl pan Petr Bahník. Interpreti spolu vytvořili profesionální, hodnotný a zdařilý celek, kdy duchovní hudba se pojila s hodnotnými duchovními texty.

HUDBA V NAŠICH KOSTELÍCH
Během uplynulého roku začal mše pravidelně doprovázet Jiří Kleker z Hoštky, který studuje konzervatoř v Teplicích. Nejdříve tak přebral část doprovodů mši v naší kolatuře od pana Miroslava Pošváře, který k nám několik let pravidelně dojížděl. Nyní již hraje většinu liturgií s tím, že v případě potřeby pan Pošvář přislíbil výpomoc. Za obětavou službu pro naše kostely panu Pošvářovi děkujeme.

OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ

Asi jsme si zvykli, že kostely se opravují z dotací, že se opravuje tam, kam padne dotace. Na jednu stranu je to trochu pravda, na druhou není. Je tomu tak, že dnes spíše musíme uvažovat o tom, kde potřebujeme opravovat my. Samozřejmě, často je dotace významnou pomocí, ale nemůžeme do původní krásy opravovat tam, kde se neslouží, byť jde mnohdy o cenné památky, ale těmi jsou všechny naše kostely.  Na mnohých je tedy třeba udělat základ proti dalšímu poškození (střecha, statika, nosné konstrukce), ale někde potřebujeme více (např.  ozvučení).

  • tomu, abychom opravovali tam, kde je třeba, tak je třeba abychom si našich kostelů všímali. Ani stavební technik ani já nemůžeme mít oči všude, a mnohdy malá věc, která by stála málo peněz z oprav, když na ni nikdo neupozorní, tak pak stojí mnoho peněz. Dokonce někdy v počátku zvládneme určité věci sami, někdy předcházíme zbytečným nákladům i tím, že se o kostel staráme, větráme, všímáme si … . Mnozí z Vás disponují chytrými telefony, i tento vynález je možno zde využít. Jedna fotka s komentářem odeslaná na e-mail nám pomůže jednat rychle a efektivně, víme kam přesně řemeslníka nasměrovat, aby pak závadu nemusel dlouze hledat.

V tomto roce jsme tedy opravili toto:
1. Oprava Sanktusníku ve Štětí

Dotace Ústeckého kraje     304.800,- Kč.
Dotace Města Štětí                48.000,- Kč.
Přímý dar na opravu           100.000,- Kč.
Celkové náklady                    617.799,- Kč.

2. Ošetření krovu věže v Hoštce nástřikem zamezujícím šíření červotoče

Dotace Města Hoštka           25.000,- Kč.
Celkové náklady                     31.642,- Kč.

3. Údržba a ladění varhan v Hoštce

Dotace města Hoštka           25.000,- Kč
Celkové náklady                    65.000,- Kč

4. Údržba a repas alarmu v Hoštce

Dotace města Hoštka           30.000,- Kč
Celkové náklady                    52.000,- Kč

5. Oprava ohradní zdi v Liběchově

Dotace MZ                            140.000,- Kč.
Dotace Města Liběchov                  0,- Kč.
Přímý dar na opravu            49.000,- Kč.
Celkové náklady                  394.464,- Kč.

V plánu do roku 2023:
1. Oprava střechy Chcebuzké fary, nájemci investují do kompletního repasu interiéru. Střecha je záležitostí majitele. Oprava bude rozsahem buďto to nejnutnější, nebo v případě přidělení dotace část GO.
2. Údržba varhan v Liběchově
3. Rekonstrukce, či údržba EZS v některých kostelích v kolatuře.
4. Oprava odbíjení věžních hodin ve Štětí.
5. Zřízení společného depozitáře a archivu pro kolaturu.
6. Kanalizace objektu fary ve Vetlé
7. Postupné ošetření mobiliáře kostelů proti červotoči.
8. Údržba některých stromů, nutný prořez.
9. Nutná pravidelná údržba kostelů a dalších objektů našich farností.

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr se sluší poděkovat všem dárcům a jiným podporovatelům, zkrátka všem kdo v nastalém roce, do výše uvedeného, investovali nejen finance, ale své úsilí a čas. Pán Bůh zaplať!

DO NOVÉHO ROKU 2023 PAK PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ SIL, ZDRAVÍ I VŠEHO CO POTŘEBUJEME PRO NÁŠ FARNÍ ŽIVOT.