Ohlédnutí za Vánocemi 2022/23

Společně jsme i tento rok připravili kostely ve čtyřech farnostech na slavení Vánoc, což každoročně není malý úkol. Mnozí se podíleli i na přípravě dalších programů. Ač Velikonoce jsou významnější svátky pro křesťany, pak ty vánoční přípravy nás stojí mnohem více času, a můžeme říci, že vynaložené úsilí nepřišlo nazmar a tyto Vánoce se opravdu vydařily.


Čeho jsme si mohli všimnout?
Ve Štětí krom uklizeného a vyzdobeného kostela čekaly na návštěvníky připravené lucerničky, které si mohli odnést domů společně s Betlémským světlem, to bylo možné si odnést domů až do svátku sv. Štěpána. Stejně tak i v Hoštce na půlnoční bylo možno odnést si Betlémské světlo z půlnoční mše svaté. Tento symbol Vánoc jistě potěšil mnohé a prozářil jejich domovy.
V Liběchově jsme na vánočních stromcích i na oltáři mohli spatřit krásné háčkované ozdoby, které pro kostel vyrobila jedna z farnic a obdivovali je i mnozí z návštěvníků vánočních akcí.

Co bylo připraveno pro naše uši?
Všechny mše o Vánocích letos doprovodil mladý varhaník z Hoštky, a zároveň student konzervatoře v Teplicích Jiří Kleker.
V Liběchově se 25. 12.  konalo tradiční Vánoční zpívání u Betléma. tento rok již podruhé vystoupil rodinný sbor vedený Mgr. Barborou Viktorinovou a v cca půlhodinovém pásmu jsme mohli slyšet jak tradiční koledy tak další písně s vánoční tématikou ve stylu spirituálů.
V Hoštce vystoupili 26. 12. Klekerovi, kteří každoročně osvěžují Vánoce koledami, které si mohou s nimi zazpívat všichni, kdo na tuto akci přicházejí. K dispozici byly hezké zpěvníčky i bohatý doprovod zpěváků varhanami i housličkami.
Vánoční dobu zakončilo 8.1. koncertní provedení České mše Vánoční Jana Jakuba Ryby. To pořádala tradičně farnost Štětí ve spolupráci s KIZ Štětí a účinkovaly spojené sbory z Kralup nad Vltavou a okolí, orchestr tvořili učitelé a žáci ze ZUŠ v Kralupech nad Vltavou. Byl to zlatý hřeb a možná i sladká tečka letošních Vánoc.

A tak po krásných společně prožitých Vánocích děkuji farníkům ze Štětí, z Hoštky, z Liběchova, z Lounek, zvláště těm kteří se podíleli na jejich přípravě. Neměli bychom ale zapomenout na vděčnost těm, co se podíleli na dalším programu. Všem tedy patří Pán Bůh zaplať za úsilí, které vynaložili, aby ty Vánoce byly na zážitky bohaté a radostně prožité. 

DO NOVÉHO ROKU 2023 PAK PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ SIL, ZDRAVÍ I VŠEHO CO POTŘEBUJEME PRO NÁŠ FARNÍ ŽIVOT.