Otevírání adventu 2. 12. 2013 v Hoštce

adventV rámci programu Otevírání adventu, který každým rokem připravuje město Hoštka, získala letos římskokatolická farnost prostor pro prezentaci křesťanského pohledu na advent.

Program v kostele sv. Otmara začne v 16:30, během zhruba 30 minut budou návštěvníci seznámeni s významem adventní doby, po té budou požehnány přinesené adventní věnce.

Následovat bude koncert Miloslava Šimka a Veroniky Mráčkové.Při něm zazní nejznámnější adventní písně tak, jak je znalinaši předkové.

O interpretech:

Miloslav Šimek

(*1978 Praha) vystudoval varhanní hru a improvizaci soukromě u prof. Jaroslava Vodrážky a MgA. Josefa Kšici (současného ředitele kůru a hlavního varhaníka v katedrále sv. Víta v Praze). Dále vystudoval sbormistrovský kurs na HAMU v Praze.

Vede chlapecký chrámový sbor Pueri Cantate a působí jako hlavní varhaník v Praze Vysočanech a Libni a jako pomocný varhaník u sv. Voršily v Praze.

V minulosti působil jako varhaník v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, v Arcibiskupském semináři v Praze a také v kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

Veronika Mráčková

(*1984 v Praha) zpěv vystudovala na Pražské konzervatoři u prof. Jiřiny Přívratské a Yvony Škvárové. Od svého absolutoria se věnuje především interpretaci gregoriánského chorálu, renesanční a barokní hudby.

Stěžejním repertoárem jsou pro interpretku duchovní a světské zpěvy s loutnou, či Monteverdiho madrigaly. Zúčastnila se pěveckých kurzů u Rainy Kabaivanské na Accademia Musicale Chigiana v Sieně, u Julie Hassler v Praze a u Joela Frederiksena v Holešově. V současné době se věnuje především zpěvu madrigalů pod vedením Marca Vitale. Vedle zpěvu se zabývá transkripcí pozdně středověké liturgické hudby. V roce 2007 se stala vítězskou vědecké soutěže organizované Českou společností pro hudební vědu s prací „Hymnus ke sv. Prokopu v Kodexu Strahov.“ Magisterské studium v oboru Hudební věda zakončila diplomovou prací „Chorální notace rukopisů kláštera sv. Jiří v Praze“ u Doc. PhDr. Davida Ebena, Ph.D.

Nyní, v rámci doktorandského studia na FFUK v Praze, zpracovává téma jednohlasých a vícehlasých hymnů v pozdně středověkých Čechách. Školitelkou její disertační práce je PhDr. Lenka Hlávková, PhD.

Během svého studia působila půl roku na Universita degli Studi ve Florencii a dva měsíce na Bangor University ve Walesu. Od roku 2012 připravila několik pořadů pro pravidelný cyklus Duchovní hudby na Čr3 Vltava. Pravidelně publikuje články a recenze v časopisu Hudební věda a Harmonie. Ve spolupráci s FOK připravuje průvodní slova pro řadu koncertů staré hudby.

Od září 2012 vyučuje italštinu na Deylově konzervatoři.