Pobožnosti za zemřelé

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

Odpustky pro duše v očistci:

1. listopadu dopoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli římskokatolického kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé při splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce). V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Pobožnosti na hřbitovech farního obvodu za zemřelé:

2. 11. 2021 – 16:00 – Hřbitov Štětí
4. 11. 2021 – 16:00 – Hřbitov Hoštka
6. 11. 2021 – 16:30 – Hřbitov Liběchov

Všichni jsou srdečně zváni!