Pouť k Panne Marii Svatohorské

Srdečně Vás zveme na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 18. května 2013. Připojíme se v tento den k pouti, kterou již každoročně pořádá organizace Orel.
Program:
10:00 – Začátek pouti na náměstí T. G. M. u farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Poutní procesí
11:30 – Slavná asistovaná mše podle misálu z roku 1962 na Svaté Hoře. Uctění milostné sochy Panny Marie Svatohorské.
13:00 – Možnost občerstvení
15:00 – Křížová cesta v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice.

Možnost dopravy:Hněvice: 6:18, Praha příjezd hl.n.: 7:08, Praha odjezd hl.n.: 7:45, Příbram: 8:58
Návrat:
Příbram: 16:59, Praha příjezd hl.n.: 18:14, Praha odjezd hl.n.: 18:48, Hněvice: 19:34