Povodně 2013

Život v naší farní kolatuře ovlivnily v minulých dnech citelně ničivé povodně, které postihly téměř celé území Čech. Některá místa naší kolatury byla vyplavena, jinde zase proběhla evakuace a čekalo se, zdali budou stačit povodňové bariéry.
Po týdnu plném napětí můžeme konstatovat, že povodeň nezatopila žádný kostel naší kolatury, ze sakrálních staveb utrpěla pouze kaple sv. Jana Křtitele v Počeplicích, kde voda v interiéru dosáhla zhruba výšky půl metru.
Situace byla samozřejmě mnohem dramatičtější. Hlavní kostel kolatury sv. Šimona a Judy by byl zatopen, kdyby voda stoupla ještě o několik centimetrů a provalila se hráz z pytlů s pískem a z jílu, kterou byl navýše silniční val, nebo kdyby selhala čerpadla, která nepřetržitě celý týden čerpala vodu z kanalizace a průsaků kolem kostela a fary. Uznání za obětavost patří hasičům a mnoha dobrovolníkům, Městu Štětí, které koordinovalo celou protipovodňovou ochranu, a i nám poskytlo včasnou pomoc při evakuaci v přízemí fary a v kostele. Byli jsme tak ušetřeni doslova Boží  mocí, neboť bylo znát, jak slabé jsou lidské síly, byť ze sebe člověk vydává maximum. Naši předkové věděli, proč ochranu nad městem a kostelem svěřili patronům Šimonu a Judovi. Jejich ostatky bylo několikrát nad řekou vykonáno žehnání a pronesena prosba na jejich přímluvu. Nakonec i při Božím Těle v neděli (2. 6.) po tradiční mši svaté, jsme u každého oltáře prosili o ochranu před povodní, bouří a požárem pro město a okolí.
Jsou však místa v naší kolatupovodeňře, která utrpěla – Počeplice, Hněvice, Račice, Brzánky, Kyškovice, Černěves a Lounky. Místa, za která se modlíme a snažíme se je podpořit, jak je to jen možné. Proto ve čtvrtek, kdy byla fara ve Štětí ještě v evakuaci, administrátor farnosti P. Anselm kontaktoval samosprávu zatopených míst a vyjádřil soucit a sounáležitost se zatopenými a nabídl zprostředkování pomoci v podobě desinfekčních prostředků a dalších potřeb nutných k odstranění následků povodně.

Život kolatury po povodni:
Během čtvrtka (6. 6.) a pátečního dopoledne (7. 6.) byly shromážděny žádosti o pomoc  v podobě dezinfekce a čistících prostředků z obcí ve farnosti Veltá – Lounek, Černěvsi a Brzánek a odeslán požadavek do skladu humanitární pomoci v Litoměřicích, zřízeného Charitou.

Ve čtvrtek (6. 6.)večer nabídl převor Královské kanonie premonstrátů na Strahově pomoc bratří z kláštera při úklidu fary ve Štětí.

V pátek ráno (7. 6.) byl na základě zrušené evakuace možný návrat na faru do Štětí, kam dorazili současně s administrátorem farnosti P. Anselmem bratři premonstráti ze Strahova – Hyacint a Radim a další dobrovolník, kteří uklidili přízemí fary, aby bylo možné nastěhovat nábytek.

Během pátečního dopoledne (7. 6.) proběhl v kostele sv. Šimona a Judy úklid, který koordinoval p. Horník, kostelník štětského kostela.

Odpoledne (7. 6.) pak dorazil na faru traktor s nábytkem, který byl uschován v prostorách Města Štětí, a pracovníky Města, kteří pomohli nastěhovat nábytek zpět.

Zároveň byla doručena zpráva, že pomoc, pro zatopené obce je ve skladu humanitární pomoci Diecézní Charity připravena k vyzvednutí. Během odpoledne tedy navštívil administrátor farnosti P. Anselm postižené obce, kde se setkal se zástupci samosprávy i občany postiženými povodní a předal zprostředkovanou pomoc, která sem byla dopravena osobním autem s přívěsem. Pomoc v tento den byla dopravena do obcí: Lounky, Černěves a Brzánky. Jednalo se o desinfekci Savo, rukavice, lopaty, košťata, hadry, kbelíky a balenou vodu, do každé obce v hodnotě cca 5000,-Kč.

Krátce před 18-tou hodinou začala ve Štětském kostele sv. Šimona a Judy první mše svatá po povodních, která byla zároveň děkovnou za Boží ochranu v uplynulých dnech. Bohu za ochranu jsme poděkovali také na konci mše svaté zpěvem Te Deum.

V neděli (9. 6.) proběhla ve farnostech kolatury při nedělní mši svaté diecézní sbírka určená na pomoc postiženým povodněmi, zároveň bylo shromážděno značné množství adresných darů na pomoc postiženým.

V pondělí (10. 6.) byly za adresné dary nakoupeny desinfekční a úklidové prostředky –  Savo, rukavice, špachtle, kladívka, zednické lžíce, hadry, kbelíky a totuto formou předána pomoc v hodnotě cca 5000,- pro zatopené části ve farnosti Štětí.

Od bouře povodně a války ochraňuj nás Pane Ježíši Kriste!