Pozvánka do světa české středověké hudby… RORATE CAELI…

rorate-caeliPovídání o adventní hudbě

s

PhDr. Dagmar Štefancovou

neděle 27. listopadu 2016 v 16.00 hod.
Hoštka, hotel U lišky.

„Rorate caeli desuper!“ (Rosu dejte nebesa shůry!) – to jsou slova z adventního chorálního zpěvu, která českým rorátům dala jméno. Roráty, velmi rozsáhlý soubor adventních chorálů a písní, existuje zhruba 500 let bez velkých změn a svými kořeny sahá až do 14. století, do doby Karla IV. V 15. století vznikly první překlady rorátů z latiny do češtiny. Postupně se ustanovily speciální cykly určené pro každý den adventních týdnů (např. roráty na pondělí, úterý atd.). Představíme vám zajímavosti z dějin rorátů, mimo jiné s pomocí počítačové prezentace. Na ní bude možné obdivovat rukopisné rorátníky a jiné literátské kancionály z různých muzeí a knihoven. Součástí přednášky bude také poslech hudebních ukázek a společný zpěv jednoduchých rorátních písní.

Vstupné je dobrovolné, na místě si budete moci zakoupit drobné chutné občerstvení.

Pořádá Římskokatolická farnost Hoštka.
Můžete-li, potvrďte účast na: e-mail: , mobil: 723 276 479