Proběhl den památek

RadouňDne 22. 4. 2014 proběhl podruhé ve Štětí den Památek a historických sídel. Dopoledne navštívili štětský kostel sv. Šimona a Judy  žáci 8. tříd. Mohli se ve stručnosti seznámit s jeho historií i vyslechnout kratičkou produkci varhanní hudby.

Odpoledne pak byla otevřena kaple sv. Floriána v Radouni, kde bylo pro tři skupiny návštěvníků připraveno kratičké povídání o historii, o sv. Floriánovi a taktéž krátké koncertní vystoupení.