První sobota a Boží Tělo s tradiční liturgií ve Štětí

Boží-TěloV sobotu 1. června 2013, tj. na První sobotu se bude v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí konat tradiční mše svatá. Její formulář bude ze svátku Neposvrněného srdce Panny Marie. Tato mše bude dle možností zpívaná.

V neděli 2. června 2013, začne ve Štětí tradiční mše sv. ve 15:00. Její formulář bude ze Slavnosti Božího Těla. Po ní bude následovat tradiční průvod ke čtyřem oltářům.