První sobota ve Štětí

Dne 6. 4. 2013 v 17:00 bude v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí sloužena mše svatá v tradičním ritu (Misál z r. 1962). Dle možností by tato mše svatá měla být zpívaná. Všichni jsou srdečně zváni. Formulář v tento den bude z Velikonoční soboty.