Sejmut vrcholový kříž věže kostela sv. Otmara v Hoštce

Již během Velikonoc bylo patrné, že se kříž na věži našeho kostela sv. Otmara v Hoštce naklání k východu. Proto již v té době byl osloven stavební technik Biskupství litoměřického, aby věc monitoroval a zároveň poptal firmu, která by naklánějící se kříž s makovicí sejmula dříve, než bude možnost opravit konstrukci věže, která ačkoliv není stará, pochází z cca 70-tých let 20. stol., se ukázala dosti netrvanlivá.

Nicméně pro nepřízeň počasí a vytíženost firem disponujících horolezci jsme museli neustále čekat na vhodný termín (střecha musela být suchá, nesměl foukat  velký vítr a firma musela mít kapacitu poslat horolezce). Dne 27. května se však špice vlivem silného větru utrhla. Naštěstí byla „jištěna“ konstrukcí hromosvodu, takže pravděpodobnost pádu dolů byla malá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utržený kříž se špicí věže

Bezprostředně po oznámení události, ještě týž den, přijela firma pana Řebíčka z Třebušína, která vzhledem k tomu, že špice visela na hromosvodu blízko servisního okénka, bez problémů odřízla a spustila pomocí lan dolů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupné uvolnění utrženého kříže s makovicí

Spuštění špice dolů

Po spuštění bylo zjištěno masivní napadení červotočem, které zřejmě způsobily neodkorněné stojky, které byly při poslední opravě použity. Následně byla plechová konstrukce již bez napadené části hrotnice uschována, aby při rekonstrukci věže mohla být znovu použita, nebo alespoň posloužila za vzor při výrobě nové.

Bezprostředně po spuštění

Napadená hrotnice detail.

Následující dne horolezci umístili na vzniklý otvor v oplechování věže provizorní silikonovou záplatu, která bude chránit konstrukci věže před zatékáním do doby, než bude moci proběhnout větší oprava.