Slavení s celou církví o svátcích „Hallowtide“.

Přes veškeré snahy sekulární kultury zůstává Halloween svatým svátkem a skvělou příležitostí slavit ho tak, jak to umí jen katolíci… a měli by!

P. Ambrose Criste, O. Praem.

Během roku jsme se opírali o hloubku a krásu našich úžasných katolických svátků. Všichni očekáváme, že se připravíme a dobře slavíme vrcholné body liturgického roku – Vánoce a Velikonoce, které se nám okamžitě vybaví – ale snaha o plnost katolického života nás vybízí, abychom kladli důraz na jiné svátky s přípravou, hostinou a oslavou. To je důvod, proč věnujeme tolik času a pozornosti některým z našich dalších nádherných svátků, jako jsou svátky Panny Marie, Svatý Otec Norbert a mnohé další.

Halloween je téměř za námi a s ním přichází další skvělá příležitost oslavit tak, jak to umí jen katolíci… a měli by! Halloween, nebo All Hallows Eve, je vigilie velké slavnosti Všech svatých. Velké svátky a slavnosti církevního roku vždy začínají vigilií předchozího večera. Tyto svátky jsou tak velké, že jejich oslava musí přesáhnout jeden kalendářní den. Liturgicky začínáme slavit večer předtím, a když jsou svátky nejslavnější, jako jsou Vánoce a Velikonoce, prodloužíme oslavu poté na celý oktáv.

Svátek Všech svatých je jednou z těchto významných slavností, proto si jeho vigilii připomínáme 31. října; a zde má svůj původ katolická oslava Halloweenu. Vítězství všech Svatých v nebi si připomínáme 1. listopadu – Církev triumfující. Svou pozornost a vroucí modlitby pak obracíme 2. listopadu k duším věrných zemřelých, které stále procházejí očistou v očistci – utrpení církve. Je to celá církev, která slaví tu velkou jednotu společenství. My na zemi, kteří tvoříme Církev bojující, ctíme Svaté, členy Církve Vítězné, a pak my všichni společně se modlíme za členy Církve trpící. Toto triduum od Halloweenu až po Dušičky se dříve nazývalo „Hallowtide“. Co to znamená pro naše slavení?

Naše sekulární kultura si Halloween přivlastnila stejně jako mnoho jiných dříve katolických svátků. Na mysli máme svátek svatého Valentýna, ale i Vánoce stále více ztrácejí svou křesťanskou identitu. V kdysi katolickém světě a na kdysi katolických místech měly charakteristické rysy oslav Halloweenu křesťanský význam. Proč kostlivci a tolik připomínek smrti? Protože katoličtí křesťané navštěvovali hřbitovy, kde jejich zesnulí blízcí čekali na konečné vzkříšení; čistili a zdobili jejich hroby, nechávali na nich svíčky a modlili se za jejich svaté duše, aby jim pomohli v čase očišťování. Proč koledování? Protože na Britských ostrovech, mimo jiné i v jiných lokalitách, křesťané rozdávali sladkosti a „koláče pro duše“ dětem, které přišly zaklepat na jejich dveře a které slíbily, že se budou modlit za duše svých milovaných zemřelých. Proč masky a kostýmy? Protože na mnoha katolických místech bylo maškarní oblékání součástí nádherné souhry mezi hmotným světem zde dole a duchovním světem těsně za závojem. Můžeme se převlékat za svaté, kterými se, jak doufáme, chceme stát, vysmívat se démonům, které Kristus již přemohl, a tančit na hranici mezi viditelným a neviditelným světem. Pro další příklady si stačí vzpomenout na masopust v Benátkách nebo New Orleansu nebo na předvelikonoční průvody v Bavorsku.

A co my v dnešní době? Nejhorší zákoutí sekulárního Halloweenu udělala z tohoto dne (a vlastně i z týdnů před ním) den plný krve, strachu nebo smyslnosti, čímž se vytratil svátek svatých a svatých duší. Nesmíme však dopustit, aby nám svět křesťanský svátek zcela ukradl! Se svými rodinami a farními společenstvími si můžeme navzájem připomínat katolickou radost, kterou přináší dobré slavení těchto dnů. Vyřezávejme si lucerničky a zdobme své domovy podzimními znameními tohoto období sklizně. Můžeme přivítat naše děti při zábavném maškarním reji a koledování, samozřejmě bezpečně a přiměřeně. Můžeme je přitom učit, jak nám tyto slavnosti připomínají oslavu svatých a modlitbu za zemřelé.

Po Halloweenu se nezapomeňte zúčastnit mše svaté na slavnost Všech svatých. Nezapomeňte, že je to pro nás všechny svatý den povinnosti; a je to důvod, proč Halloween vůbec slavíme. Na svátek Všech duší pak nezapomeňte navštívit blízký hřbitov a pomodlit se za duše věrných zemřelých. Můžeme uklidit a vyzdobit hroby našich zesnulých blízkých, pokropit tyto hroby svěcenou vodou a učit naše děti o poutech lásky, přátelství a modlitebních přímluvách, které sahají přes oponu mezi tímto a příštím životem.

Církev žehná těmto modlitbám za zemřelé a návštěvám hřbitova s možností získat odpustky a tyto odpustky zase mocně pomáhají při očišťování svatých duší v očistci. Nezapomeňte, že tyto duše si již samy pomoci nemohou, a proto jsou zcela závislé na našich modlitbách za ně a na našich obětech za ně. Od 1. do 8. listopadu pro ně můžeme každý den získat plnomocné odpustky, takže si určitě nenechme ujít tyto úžasné příležitosti. Pro více informací o tom, jak tyto odpustky získat, si určitě přečtěte níže přiložené informace.

Jaké poklady máme v bohaté liturgické a kulturní historii naší svaté katolické víry! Jak se opět blíží Halloween, svátek Všech svatých a svátek Všech duší, kéž využijeme mnoha příležitostí, které nám tento Hallowtide nabízí, abychom rozšířili život víry do dalších a dalších koutů našeho křesťanského života. Kristus je králem a středem všech srdcí, Pánem vesmíru a hlavou celého mystického těla, Církve bojující, trpící a vítězné. Chce vládnout stále většímu množství našich životů a my ho k tomu můžeme pozvat právě o tomto Hallowtide. A když budeme veřejně a radostně slavit nadcházející svátky, budeme Ho také hlásat světu kolem nás.