Slavnost posvěcení kostela a Slavnost sv. Šimona a Judy ve Štětí – 28. 10. 2018

simon_a_judaTento rok slavíme od konsekrace – posvěcení stávajícího kostela 233 let. Jak bylo zmíněno v jednom s předchozím článku o historii, konsekrován byl kostel pravděpodobně 28. 10. 1785. Dle zprávy z farní kroniky, kdy je zaznamenána slavnost posvícení za účasti kanovníka z Litoměřic dne 30. 10. 1938. Předchozí rok výmluvně a symbolicky neděle padla opět 30. 10., a tak bylo příhodné tuto shodu připomenout, byť výročí nebylo kulaté. I tento rok slavíme jak slavnost posvěcení kostela, tak i výročí patronů kostela sv. Šimona a Judy.

Tuto slavnost tedy oslavíme v neděli 28. 10. 2018 v 10:30 hodin mší svatou v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí.

Tradiční mše svatá v neděli 28. 10. 2018 ve 15:00 bude slavena ze Slavnosti Ježíše Krista Krále, byť modlitby této mše svaté ji s oběma událostmi propojí.

Bohoslužby v ostatních kostelích zůstávají nezměněny, přesto však víme, že putování na pouť přožívané jako směřování k Bohu a svatých apoštolům má svoji nespornou hodnotu.