Slavnost posvěcení kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí

V neděli 4. srpna 2013 se v kostele sv. Šimona a Judy slaví Slavnost posvěcení tohoto kostela.  Mše svaté v tento den budou takto:

10:00 Mše svatá ze Slavnosti posvěcení kostela

14:00 Tradiční slavná mše svatá dle misálu vydaného r. 1962.

Trocha Historie:
Nově opravený kostel se měl otevírat v sobotu 17. srpna 2002. Tři dny před otevřením, kdy byl již zcela nachystán, se přivalila povodeň a 15. srpna 2002 byl kostel zatopen do výše 1.60 m.

Když byl kostel po povodni znovu opraven, dočkal se svého posvěcení 1. srpna roku 2004.

Ke slavnosti posvěcení kostela Vás tedy v tomto datu zveme i letos.