Smysl a poslání latiny v liturgii

Před 2. vatikánským koncilem byla při katolické bohoslužbě pouze latinská liturgie. Po 2. vatikánském koncilu, že liturgie může být (ale nemusí) mše svatá sloužena v národním jazyce.

Latinská liturgie má svůj velký význam i v této době. Slouží jako mezinárodní jazyk pro katolické bohoslužby. Kromě bohoslužby slova může být celá liturgie v latinském jazyce. Tím se liturgie zpřístupní všem věřícím, kteří se mohou společně modlit, přestože jsou různých národností. Většina církevních skladeb byla dříve komponována na latinský text, protože liturgie jiný jazyk nepoužívala.

Pro žádného věřícího by neměl být problém nalistovat si v kancionále překlad latinské liturgie a potom se kdekoli ve světě účastnit latinské bohoslužby. Obě liturgie mají a budou i v budoucnu mít svůj nezaměnitelný význam při katolických bohoslužbách.

Jasné stanovisko církve:

Kardinál Arinze vybízí k častému užívání latiny při liturgii, pátek, 17 listopadu 2006:

Latina je dnes v „církevní mrazničce“, ale mše svaté v latinském jazyce by měly být slouženy v jakékoliv době – řekl kardinál Arinze na zakončení liturgického kongresu v americkém St.Louis.

Jeho vystoupení mělo titulek „Jazyk v liturgii latinského ritu. Latina a národní jazyky“.

„Ovšem, na počátku církev používala řečtinu, ale později se zlatinizovala. Latina je oficiálním jazykem římského ritu“, připomněl prefekt Kongregace pro Boží kult. „Velká náboženství světa“, pokračoval, „zachovávají své původní jazyky: židovství hebrejštinu, islám arabštinu, hinduismus sanskrt.“

„Latina odpovídá církvi, která je univerzální. Je stabilním jazykem, což se nedá říci o moderních jazycích. Znalost latiny umožňuje společnou modlitbu během mezinárodních shromáždění.“

Navrhoval rovněž, aby mše v latině byly ve větších farnostech slouženy jednou týdně a v menších nebo na vesnicích jednou měsíčně.

(Kardinál Arinze – prefekt Kongregace pro liturgii)

Dokument sněmu České církevní provincie (Velehrad):

Užití latiny, gregoriánský chorál

Latina dává liturgii slavnostnější ráz. Je třeba, aby lidé zvládali alespoň to latinské minimum, které je v Kancionálu. Alespoň občas by měl zaznít (zvl. tam, kde je více mší sv.) jazyk který je pojítkem mezi věřícími všech národů; národní jazyky jsou koncilem dovoleny, nikoliv nařízeny! Význam gregoriánského chorálu a latiny uznává i Musicam sacram čl. 52