Střípky z dějin farnosti Štětí nad Labem ve 20. století

30. 10. 1938 Slaveno s posvěcení kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí – slavnosti se zůčastnil kanovník kapituly sv. Štěpána z Litoměřic. Jedná se o poslední poznámku o posvícení ve Štětí ve farní kronice. Zřejmě se tedy slavilo poslední říjnovou neděli s patrociniem sv. Šimona a Judy, které v tom roce na neděli také připadlo, tedy na 30. 10. 1938.

16. 5. 1947 Bylo slaveno navrácení zvonu na věž kostela sv. Šimona a Judy. Po převezení bylo vybráno na jeho elektrifikaci, kterou provedla firma Perner z Českých Budějovic.

16. 5. 1948 Byla farnost Štětí zasvěcena Neposkvrněnému srdci Panny Marie, jak píše ve farní kronice P. Jiráček, který farnost v těch letech spravoval.