Mariánská pouť v Hoštce 18 .8. 2019

Vážení přátelé, přijměte prosím pozvání na poutní mše svaté v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie v Hoštce, které zde budou slouženy dne 18. 8. 2019.

Od 9:00 hod mše svatá

Od 15:00 bude sloužena mše dle misálu z roku 1962. Po mši svaté následuje pobožnost za císaře Františka Josefa I. za spásu jeho duše.

Hoštka, cca 4 km od Štětí směrem na Litoměřice – Kostel se nachází přímo u hlavní silnice směrem na Litoměřice. MAPA ZDE

——————————————————————————————————————————————————-

Dnes, 15. srpna slaví Katolická církev svátek Nanebevzetí Panny Marie. Je to den, kdy uctíváme den, kdy skončil pozemský život Panny Marie. I přesto, že tento svátek je poměrně mladý, už ranná Církev si uctívala tajemství tohoto dne.

Katolická církev učí, že Panna Maria byla po své smrti vzata do nebe tělem a duší. Toto učení je dogmatem a tudíž je jím vázán každý pokřtěný katolík. Podle zmínky z Chalcedonského koncilu konaného v roce 451, svatý Jan z Damašku uvedl, že tehdejší římský císař požádal o vydání těla Panny Marie. Podle této zprávy svatý Juvenal, tehdejší biskup Jeruzaléma odepsal císaři, že „Panna Maria zemřela v přítomnosti apoštolů. Její hrob však sv. Tomáš našel prázdný poté, co ho otevřel, z čehož apoštolové konstatovali, že Panna Maria byla vzata do nebe. “

Kolem osmého století papež Adrian začal při oslavě tohoto dne používat pojem Nanebevzetí Marie. Víra v Nanebevzetí Panny Marie byla všeobecně uznávanou tradicí a předmětem meditaci v církvi, dogma o nanebevzetí však byla přijata až v 20 století.

V roce 1950 papež Pius XII. formou ex-cathedra, tedy způsobem závazným pro celou církev, vydal na základě neomylnosti papeže v otázce víry a mravů dogma o Nanebevzetí Panny Marie – Munificentissimus deus.