Tři roky na našich kostelích (opravy 2015 – 2017)

Vážení přátelé pomalu se končí rok 2017 a opravy tohoto roku jsou dokončeny. Dovolte mi abych se s Vámi podělil o naše radosti a starosti, kterými jsme v letech 2015 – 2017 prošli. Není toho málo co se podařilo a myslím, že stejně jako by doba adventní měla být zastavením ve shonu, abychom s připravili na slavnost Narození Spasitele, pak je to také vhodná doba pro zastavení a ohlédnutí, možná i poděkování mnohým, kteří nás podporují.

Abych zvolil metodu, jak přehledně projít uplynulé tři roky, pak jsem zvolil asi tu, která je nejvíce po roce, tedy farnosti podle abecedy a na závěr vždy shrnující přehled nákladů.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOŠTKA
V roce 2016 proběhla generální oprava havarijního stropu v našem kostele sv. Otmara. Opravu ve vynikající kvalitě provedla firma: Opravy památek – Kabáč s. r. o. Během opravy byla zafixována středová freska a následně celá omítka stropu. Fabiony získaly krásnou růžovou barvu, čímž se kostel stal o něco příjemnějším a ne tak studeným, byť zima v zimě v něm bude stejná.

Celkové náklady na opravu činily: 467 019,- Kč
Dotace Ústeckého kraje: 300.000,-
Dotace Města Hoštka: 130.000,-
Prostředky z rozpočtu farnosti: 37.019,- Kč.

v současné době se připravuje oprava vchodových dveří a varhan v kostele sv. Otmara, obojí naši pomocnou ruku dlouho potřebují.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHCEBUZ
Po všechny tři roky postupně probíhá oprava monumentálního chrámu sv. Petra a Pavla, jehož počátky se datují do roku 993, byť se jedná už v pořadí o třetí stavbu na stejném místě. Štěstím tohoto kostela je skutečnost, že se pro opravu střech podařilo získat podporu programu Ministerstva kultury – Programu záchrany architektonického dědictví. Střecha už má za sebou pět ročních etap oprav, kdy na počátku její stav byl zhruba pět minut po dvanácté. Práce ve vynikající kvalitě provádí firma Řebíček a syn z Třebušína.
2015 – III. etapa oprav:
Celkové náklady na opravy: 620.370,- Kč
Dotace Ministerstva kultury: 550.000,- Kč
Dotace Města Štětí: 70.000 Kč.
Prostředky farnosti: 370,-Kč + kompletní náklady na úhradu víceprací cca 10.000,- Kč

2016 – IV. etapa oprav:
Celkové náklady na opravy: 620.370,- Kč
Dotace Ministerstva kultury: 550.000,- Kč
Dotace Města Štětí: 70.000 Kč
Prostředky farnosti: 370,-Kč
Dotace biskupství litoměřického: 20.000,- Kč

2017 – V. etapa oprav:
Celkové náklady na opravu: 780.015,- Kč
Dotace ministerstva kultury: 700.000,- Kč
Dotace Města Štětí: 70.000,- Kč
Prostředky farnosti:10.000,- Kč

Na budoucí rok se chystá další etapa oprav.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚCHOV
V roce 2016 proběhla záchrana štítu kostela sv. Havla v Liběchově, který byl v havarijním stavu. Byla obnovena fasáda kostela a zároveň všechny kamenné prvky. Pro vícepráce  a nutnost kontroly trvanlivosti nátěru fasády a jejího provedení po zimě, která přinesla nepříznivé počasí byl štít zakryt až do roku 2017. po kontrole a odsouhlasení kvality pak odkryt.

Celkové náklady na opravy: 511.918,- Kč
Dotace ministerstva kultury: 300.000,- Kč
Dotace Města Liběchov: 0,- Kč. (žádost podána)
Prostředky vynaložené farností za přispění mnoha dalších: 211.918,- Kč

V roce 2017 je třeba výslovně poděkovat spolku „Liběchov sobě“ za provedení mnoha velkých úklidů prostor kostela, impregnaci dřevěných povrchů proti červotoči, kdy na impregnační prostředky bylo vybráno při společně organizovaných koncertech v kostele, a práce odvedli zdarma členové a přátelé spolku.

Na budoucí rok chystáme opravu a instalaci automatického zvonění kostelního zvonu Antonín z Padovy, jak jsme o tom informovali článkem o veřejné sbírce, nebo také postupné restaurování kostelního mobiliáře.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTĚTÍ NAD LABEM
Na konci roku 2015 došlo k havarijnímu zatékání do sakristie kostela sv. Šimona a Judy, proto došlo k urychlené opravě která byla realizována z vlastních prostředků farnosti. Následující rok 2016 započala oprava střechy věže kostela sv. Šimona a Judy, byla dokončena dle možností jen část. Větší část zbyla na tento rok, a tedy rok 2017, kdy došlo k dokončení generální opravy střechy věže, osazení nového vrcholového kříže a makovice.

Sakristie – rok 2015:
Celkové náklady na opravu z rozpočtu farnosti: 93.029,- Kč

Oprava věže kostela – etapa 2016:
Celkové náklady na opravu: 226.126,- Kč
Dotace Ministerstva kultury: 203.000,- Kč
Dotace města Štětí: 0,- (nežádáno vzhledem k poskytnuté dotaci pro kostel v Chcebuzi)
Vlastní prostředky farnosti: 23.126,- Kč

Oprava věže kostela – etapa 2017:
Celkové náklady na opravu: 478.716,-
Dotace Ministerstva kultury: 420.000,- Kč
Dotace města Štětí: 0,- (nežádáno vzhledem k poskytnuté dotaci pro kostel v Chcebuzi)
Vlastní prostředky farnosti: 58.716,- Kč

Budoucí rok bychom rádi opravili sanktusovou věžičku kostela sv. Šimona a Judy.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VETLÁ
V roce 2015 byly opravy realizovány na několika objektech farnosti. Byla zhotovena nová okna, repasovány dveře, vyrobeny nové věžní žaluzie na kostele sv. Prokopa v Černěvsi a byl omítnut trup zvonice u kostela sv. Mikuláše v Lounkách. V Černěvsi pracovala firma Trup z Oken u Doks pana Stanislava Cinnera a v Lounkách  živnostník Daniel Kyler z Děčína. V roce 2016 pak proběhlo zhotovené či repase oken a dveří v kostele sv. Jakuba ve Vetlé a odvodnění kostela sv. Prokopa v Černěvsi. Truhlářské práce opět odvedla firma Trup z Oken u Doks a odvodnění kostela v Černěvsi provedla firma Řebíček a syn z Třebušína.

Černěves kostel sv. Prokopa 2015:
Celkové náklady na opravu: 237.391,- Kč
Dotace Ministerstva kultury: 210.000,- Kč
Dar obce Černěves: 27.391,-

Zvonice v Lounkách – 2015:
Celkové náklady na opravu: 158.152,- Kč
Dotace Ministerstva kultury: 122.000,- Kč
Dotace obce Chodouny: 20.000,- Kč
Dotace biskupství litoměřického: 8.000,- Kč
Prostředky farnosti: 8.152,- Kč

Černěves kostel sv. Prokopa – 2016:
Celkové náklady na opravu: 170.051,- Kč
Dotace Ministerstva kultury: 133.000,- Kč
Dotace obce Černěves: 37.051,- Kč
Bez započtení víceprací hrazených z darů.

Kostel sv Jakuba ve Vetlé – 2016:
Celkové náklady na opravu: 151.552,- Kč
Dotace ministerstva kultury: 133.000,- Kč
Prostředky farnosti: 18.552,- Kč

Budova fary – 2015:
Budova fary byla v části opravena pro nájemníka, aby prostory byly vyhovujíci, kde bylo vynaloženo cca 55.000,- Kč.

V budoucích letech nás čeká mnoho práce. Třeba obnova oken na kostele sv. Jakuba ve Vetlé, impregnace střechy zvonice v Lounkách, či obnova kaple u kostela, a dokončení oprav v Černěvsi.

Všechny propočty jsou bez započtení obnovy několika odcizených okapů a mnoha drobných oprav.

Zvláštní poděkování pak patří stavebnímu technikovi Biskupství litoměřického, panu Tomáši Buřtovi, který vzorně vypracoval žádosti i projekty, vyřídil závazná stanoviska mnohdy zcela nad rámec povinností plynoucích z pracovní náplně stavebního technika Biskupství. Dále je třeba poděkovat všem zhotovitelům, za odvedenou práci i všem dárcům a institucím, které opravy podpořili.

S díkem a přáním všeho dobrého v novém liturgickém roce P. Anselm, O. Praem.