Tříkrálová sbírka 2013 ve Štětí


Organizaci letošní tříkrálové sbírky zajistila vychovatelka školní družiny na 2. štětské základní škole paní Tereza Navrátilová ve spolupráci s naší farností a několika dobrovolníky.
Připravit tuto akci nebylo vůbec jednoduché, a to ani pro koledníky ani pro organizátory. Bylo třeba zajistit potřebnou administrativu, což bylo úkolem dospělých a vyrobit královský kostým, což bylo úkolem dětských koledníků. Ti se na tuto akci připravovali ještě před vánoci, kdy vyráběli ve školní družině královské koruny a chystali královský úbor.
27. 12. 2012 se konalo historicky první zapečetění kasiček na štětském městském úřadě za přítomnosti organizátorů a starosty Města Štětí.
7. 1. 2013 se koledníci shromáždili na faře u kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí, aby se ustrojili do královských kostýmů jako Kašpar, Melichar a Baltazar. Kolem třetí pak vyrazili celkem 4 skupinky tří králů koledovat do města Štětí, kde zavítali do míst veřejné správy, obchodů a dalších míst kde zpívali, přijímali dary do zapečetěných pokladniček a dárce odměňovali buď kalendáříkem, nebo cukříkem s logem tříkrálové sbírky. Během koledování, které skončilo krátce po sedmé večer, se děti měli možnost v přestávkách občerstvit na faře, kde byl připraven teplý čaj a napečené cukroví od maminek koledníků.
18. 1. 2013 proběhlo na městském úřadě k rozpečetění pokladniček a počítání vykoledovaných prostředků. Celkem tato sbírka vynesla přes 18 tisíc korun, které pomohou v realizaci charitativních projektů jak ve světě, tak i zde ve Štětí, kde větší část darů získá Kryštůfek Přáda, který se zotavuje z těžké nemoci a přál by si jako novopečený školák polohovací psací stůl. Upřímně tímto děkujeme všem dárcům.

Reportáž v regionální televizi: http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/3-ustecky-kraj/43-litomericko.html?id=18448&dz=1