Tvorba programu vánoční doby 2022/23

Během následujících dní bude tvořen program pro Vánoce a celou dobu vánoční. Program zasahuje celou dobu vánoční tj. cca od 24. 12. 2021 do 13. 1. 2022. Finální verze programu bude odeslána na biskupství litoměřické s koncem listopadu 2021. Toto je tedy určitý rámec, do kdy program musí vzniknout. Proto, jak jsem již vyzval při bohoslužbách, žádám ty, kteří mají návrhy na doplnění tohoto programu např. o kulturní akce, popřípadě jsou ochotni na těchto akcích pracovat, aby podali návrh na adresu farnosti: .

Cílem je, aby byla dána priorita návrhům a činnosti, která by potenciálně vzešla přímo z farností, a to dříve než bude farnost reagovat na návrhy jiných institucí, které pravidelně o zařazení nějakých svých nápadů do našeho vánočního programu žádají. Jedny z největších křesťanských svátků by totiž měla především prožívat farnost spolu a pak následně nabízet ostatním, co chce nabídnout a může nabídnout, tak abychom Vánoce neprožili jako plnění požadavků toho, co přichází z venčí, ale skutečně jako oslavu Narození Spasitele nejen před mnoha lety fyzicky, ale  i duchovně dnes v našich srdcích.