Vánoce a Nový rok v Kolatuře Štětí nad Labem 2021/2022

24. 12. 2021 – Štědrý den:
Štětí: 17:00
– Mše svatá z Vigilie Narození Páně
Hoštka: 22:00
– Půlnoční mše svatá (Narození Páně – mše v noci)

25.12. 2021 – Slavnost Narození Páně
Hoštka: 9:00 – Mše svatá

Štětí: 10:30 – Mše svatá
Liběchov: 16:00 – Vánoční zpívání v podání vnuček Ludmily Dostálové.
Těšit se můžete na tradiční české koledy, Vánoční písně a Spirituály. Během akce bude možné navštívit Betlém.
Liběchov: 17:00 – Mše svatá ze Zpíváním koled,
po skončení cca v 18 hodin následuje Zpívání koled (krátký program několika koled ke zpěvu a varhanní skladby v podání MgA. Přemysla Kšicy.)

26. 12. 2021 – Svátek Svaté Rodiny
Hoštka: 9:00
– Mše svatá

Štětí: 10:30 – Mše svatá

27. 12. 2021 – Svátek sv. Jana, evangelisty
Štětí: 8:00 – Mše svatá, po mši svaté, žehnání vína.

30. 12. 2021 – 6. den v oktávu Narození Páně
Hoštka: 17:00 – Mše svatá

31. 12. 2021 – 7. den v oktávu Narození Páně
Štětí: 17:00
 – Mše svatá

1. 1. 2022 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
Štětí: 10:30 – Mše svatá

Liběchov: 17:00 – Mše svatá s nedělní platností

Dovolte, abych Vám všem popřál požehnané prožití vánočních svátků, které nesou pečeť radosti z narození Spasitele.

P. Anselm, O. Praem.