Veřejná sbírka na opravu Hošteckých varhan

Vážení přátelé, bratři a sestry!

Velice nás potěšilo, když se v Hoštce zrodil nápad na opravu varhan v kostele sv. Otmara. Liturgická hudba totiž patří neoddělitelně k liturgii, ale zároveň však můžeme říci, že duchovní hudba doslova otevírá srdce a to nejen věřících pro duchovní věci, duchovní hodnoty. A proto je naším cílem, aby varhany, královský nástroj, který má sloužit tomu jedinému a nejvyššímu králi byl v takové stavu, aby k jeho oslavě sloužit mohl.
Jak to však v životě bývá každé dobré dílo vyžaduje oběti, někdy čas, někdy jde doslova o tvrdou práci rukou a někdy je třeba vynaložit i finance. V opravě varhan jde o ten poslední případ, kdy toto svépomocí nezvládneme. A proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou  sbírku.
A když veřejnou tím myslíme, podle všech pravidel a podle zákonů, které je nutné dodržovat.
Na tomto místě tedy postupně naleznete všechny dokumenty, které jsou důležité a které dosvědčuje, že se vše děje jak má.