Veřejná sbírka na opravu zvonu na kostele sv. Havla v Liběchově

Vážení přátelé, bratři a sestry!

Velice nás potěšilo, když se v Liběchově zrodil nápad na opravu zvonu na kostele sv. Havla. Vždyť zvonění na kostelní věži člověka po mnoho let upozorňuje na přítomnost Boží, ale nejen to. Zvonění zvonu na kostele v určité doby a před zvláštními událostmi je symbolem řádu v životě člověka, symbolem citlivosti nejen vůči skutečnostem, kterými jsme doslova jen a jen zahlcováni.
Jak to však v životě bývá každé dobré dílo vyžaduje oběti, někdy čas, někdy jde doslova o tvrdou práci rukou a někdy je třeba vynaložit i finance. V opravě zvonu jde o ten poslední případ, kdy toto svépomocí nezvládneme. A proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou  sbírku.
A když veřejnou tím myslíme, podle všech pravidel a podle zákonů, které je nutné dodržovat.
Na tomto místě tedy postupně naleznete všechny dokumenty, které jsou důležité a které dosvědčuje, že se vše děje jak má.

Osvědčení krajského úřadu, které vydává krajský úřad podle sídla farnosti.

Potvrzení Města Liběchov o ohlášení sbírky a zapečetění dvou kasiček 8. 9. 2017

Potvrzení Města Liběchov o odpečetění kasičky 13. 9. 2017 a spočítání obsahu kasiček

Potvrzení z banky o vkladu na účet veřejné sbírky 18. 9. 2017

Potvrzení Města Liběchov o ohlášení sbírky a zapečetění kasičky 13. 10. 2017

Potvrzení Města Liběchov o odpečetění kasičky 3. 11. 2017 a spočítání obsahu kasiček
Děkujeme všem kdo přispěli během akcí – Svatohavelské posvícení ve stánku spolku Liběchov Sobě a při Svatohavelském koncertu a Svatohavelských poutních mších a tak se zapojili do veřejné sbírky na opravu svatohavelského zvonu a jeho mechanismu pro zvonění. Velice si každého Vašeho příspěvku i podpory vážíme.

Díky dalším nabídkám ke spolupráci a propagaci jsme se odvážili k rozšíření území, na kterém sbírka na Svatohavelský zvon, resp. jeho opravu a zvonění, probíhá.
S radostí tedy oznamujeme, že došlo k této změně, viz. změněné osvědčení.