Zpívání koled u betléma v naší kolatuře.

V naší kolatuře krom vánočních bohoslužeb proběhlo trojí zpívání u betléma, které se uskutečnilo ve dnech 25 a 26. 12. tedy během prvních dvou dní oktávu Narození Páně.

Maraton odstartoval v kostele sv. Havla v Liběchově 25. 12. v 16 hodin.

Pro každého byly připraveny vytištěné texty, aby pomohly naší občas děravé paměti, a za varhany usedl skvělý přes své mládí už mnoha oceněními ověnčený hudebník, pedagog teplické konzervatoře a varhaník (nejen) malostranského chrámu sv. Mikuláše, pan MgA. Přemysl Kšica.
Mezi všeobecně známýlibechov-koledymi vánočními melodiemi bylo i několik, které mnozí návštěvníci slyšeli poprvé, mezi nimi i moravská lidová, ale hlavně „naše spolková“ koleda Vím já kostelíček.
Setkání se neslo v přátelském vánočním duchu, k němuž přispěl i zdánlivě prostý příběh z úst pana faráře, vyprávění o pastýři a stéble slámy z betlémských jesliček.
(ze článku spolku Liběchov sobě, spolupořadatele akce, rovněž tak foto)

Malá zvuková ochutnávka k dispozici: https://www.youtube.com/watch?v=YwCfG6TrVNc

Druhým kostelem, který se naplnil zvuky vánočních koled byl kostel sv. Otmara v Hoštce. hostka-koledy-1Zde 26. 12. od 15 hodin zazněly nejznámější koledy v podání tria rodiny Klekerových, jako v předešlém roce, nicméně s tím rozdílem, že trio nabylo již na jistotě a zahrálo 11 koled. Ke zpěvu a doprovodu se mohli připojit všichni přítomní a nebylo jich málo.

Navíc všichni mohli obdivovat betlémy, které vzešly ze soutěže, která byla vyhlášena ve spolupráci s Městem Hoštka. Spolu s kostelním betlémem jich dohromady bylo rovných 20, nejstarší byl samozřejmě betlém kostelní, jehož stáří se odhadem může pohybovat kolem 100 let. Pak se sešly betlémy, které hostka-koledy3opatrují různé rodiny v Hoštce a v neposlední řadě nové výtvory, a to nejen dětí. Snad největší obdiv sklidilo dílo rodiny Plachých s kostelem sv. Otmara, vskutku hoštecký betlém. (viz foto).

Po akci se betlémy přestěhovaly zpět na Městský úřad, kde budou některé dále vystavovány v provozních hodinách knihovny, a to až do 20. 1. 2017. Kdo nestihl obdivovat nyní, jistě nyní nezaváhá. (foto příspěvku Irena Nádvorníková)

Poslední zpívání se uskutečnilo také 26. 12. od 17 hodin, a to v Radouni v kapli sv. Floriána, kam přijel zazpívat a zahrát Miloslav Šimek, který prostory nasvícené jedním slabým halogenem naplnil krásnými tóny varhan, škoda, že odtud nemáme žádné foto, neboť světelné podmínky na focení byly opravdu špatné. Hudba však rozhodně špatná nebyla a všem se líbila.