Zvonice v Lounkách opět ve své plné kráse

Když roku 2008 započaly opravy na zvonici v Lounkách, nikdo nepředpokládal, že práce budou trvat 8 let, než bude dílo dokončeno a památka pro další generace zachráněna. Během osmi let z účetnictví farnosti na záchranné práce přitekla značná částka – 1.427.503,- Kč. Výsledek však stojí za to!

Podívá – li se člověk na opDSC04106ravenou zvonici, pak málo kdo tuší, kolik stálo úsilí tuto částu posbírat, aby se každý rok na této památce uskutečnila nějaká smysluplná etapa. Každý rok farnost žádala různé subjekty o dotace, či příspěvky. Žádosti z tohoto období by naplnili minimálně jeden šanon a dokumentace ke stavbám pak hned několik.

Poděkování zajisté všem kdo přispěli, jak MK ČR -které administruje památkové dotace, tak místní samosprávě, která poskytla také mnohé dotace, tak i dalším dárcům.