Připravujeme

kalendar1Na tomto místě naleznete připravované akce a události. Aneb co chystáme a postupně se rodí k Boží oslavě i osvětě a vzdělání nejen křesťanů. Po rozkliknutí naleznete přehled akcí.


19. 5. 2018 Liběchov – Svatodušní pouť
Na 3. reprezentačním plese vyhlásila MUDr. Žáčková účast na organizaci Svatodušní pouti 19. 5. 2018, která půjde od Vehlovické kapličky, přes Kapli Sv. Ducha a Sv. Hrobu do Liběchova, kde se v kostele Sv. Havla uskuteční slavnostní mše a další akce proběhnou na liběchovském zámku.
Na akci budou spolupracovat tři subjekty: Spolek – Liběchov sobě, spolek – Vehlovická kaplička a Římskokatolická farnost Liběchov.
Trasa na historické poutní cestě, kterou se právě vehlovičtí už vloni rozhodli částečně vyčistit a zprůchodnit skýtá fantastické pohledy do krajiny, na blízký Mělník a Dolní Beřkovice. Pro představu nabízíme krátké video – Poutní cesta z Vehlovic. Fotografie do videa pořídil Ing. Jan Bína a staré pohlednice zapůjčil pan Karel Lojka.

25. 5. 2018 – Noc kostelů v Hoštce
Příběhy českých svatých zobrazených v našich kostelích se staršími i mladšími dětmi farnosti.

9. 6. 2018 – 1025 let kostela na Chcebuzi
11:00 – děkovná mše svatá a další program ve fázi příprav.

9. 6. 2018 – Pouť Velešice
9:00 – Poutní mše svatá a žehnání dopravních prostředků.

30. 6. 2018 – 10:00 Biřmování – Hoštka
Biskup Jan udělí biřmování, těm kdo se v našich farnostech na tuto svátost připravují.

14. 7. – 22. 7. 2018 – 10:00 (od soboty 14. do neděle 22. července 2018)
Dětský tábor v Horní vysoké – 2018. Bližší info na http://www.rkc-stetsko.tode.cz/detsky-tabor-2018/