Advent – zamyšlení Benedikta XVI. k adventní době (kázání o nešporách 1. neděle adventní.)

Drazí bratři a sestry, Touto bohoslužbou nešpor vstupujeme do liturgického období adventu. V biblickém čtení, které jsme vyslechli a které je vzato z prvního listu Soluňanům, apoštol Pavel vybízí, abychom se připravili pro příchod našeho Pána Ježíše Krista (Sol 5,23) a s pomocí Boží milosti se uchovali v bezúhonnosti. Pavel…

číst více

Moudrost Boží a moudrost Světa

Moudrost světská a moudrost křesťanská Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v Písmu: ‚Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.‘ A kampak se…

číst více

Odpustky – Dušičkový oktáv

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích leteceh (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10. Podmínky: Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu…

číst více

Svědectví křesťanského života v 1. linii

Památný projev královny Alžběty II. Její slova si zaslouží vaši pozornost i po tolika letech (1957) „Potíže způsobují nemyslící lidé, kteří bezstarostně odhazují nestárnoucí ideály, jako by to byly opotřebované stroje. Chtěli by, aby náboženství a morálka v osobním i veřejném životě ztratily smysl, poctivost byla považována za hloupost a…

číst více