Miroslav Šantin R. I. P.

Dne 15. 1. 2022 zemřel pan Miroslav Šantin, dlouholetý materiální správce našich farností (1992 – 2010). Za všechnu péči o naše farnosti, vzkříšení několika kostelů a vzornou varhanickou službu, upřímné Pán Bůh zaplať.   R. I. P. Pohřeb se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022 od 10:00 v kostele sv….

číst více

2. téma synody – NASLOUCHAT

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků. Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je zakomponováno to,…

číst více

1. téma synody – NA SPOLEČNÉ CESTĚ

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny…

číst více

Synoda 2021 – 2023

Novostí současné synody je její zaměření na samotný smysl synodálnosti (spoluputování) církve, jakož i její rozfázování do tří stadií: odstartuje na úrovni diecézí, bude pokračovat v rámci větších regionů a vyvrcholí v roce 2023 setkáním biskupů v Římě. Úvodní fáze, která potrvá do dubna 2022, spočívá v zapojení všech věřících…

číst více