9. 9. 2023 – 22:00 Noční adorace v Liběchově

Eucharistická adorace nebo též výstav Nejsvětější svátosti je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné (konsekrované) hostii. Adorace, čili klanění má v katolické církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici. V rámci víkendu, kdy probíhají Dny evropského dědictví, bychom Vás rádi pozvali na noční adoraci, která…

číst více

29. 7. 2023 – Pouť v kostele sv. Jakuba ve Vetlé

Jakub Zebedeúv (Starší/Větší) byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. S ním byli společně se syny M. Kleofášové natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými…

číst více

Ohlédnutí za rokem 2023

Bratři a setry, drazí přátelé! Prošli jsme zajímavým rokem, který s sebou přinesl mnoho zajímavých událostí, prožitků, a to jak v životě z víry tak i v životě našich farností. Pokládám proto za dobré se za některými ohlédnout a možná také zmínit to, v čem nás poučily nebo co nám…

číst více

Ohlédnutí za Vánocemi 2022/23

Společně jsme i tento rok připravili kostely ve čtyřech farnostech na slavení Vánoc, což každoročně není malý úkol. Mnozí se podíleli i na přípravě dalších programů. Ač Velikonoce jsou významnější svátky pro křesťany, pak ty vánoční přípravy nás stojí mnohem více času, a můžeme říci, že vynaložené úsilí nepřišlo nazmar…

číst více