Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy se úřadu vzdal kvůli zhoršujícímu se zdraví.

„Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve,“ uvedl vatikánský mluvčí v písemném prohlášení.

Svatí Boží přátelé ať tě doprovodí. Andělé Páně ať ti vyjdou naproti a přijmou tě mezi sebe. A Představí tě před trůnem Nejvyššího. Kéž tě přijme Kristus, který tě zavolal. Kéž tě andělé k němu dovedou. A představí tě před trůnem Nejvyššího. Ať ti dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať ti svítí. Kéž tě andělé k němu dovedou. A představí tě před trůnem Nejvyššího.

Bože, ty dáváš spravedlivou odměnu všem, kdo věrně konají službu, kterou jsi jim svěřil; rozpomeň se na svého služebníka Benedikta, který jako nástupce apoštola Petra stál v čele tvé církve a ukazoval cestu k pramenům tvé lásky a tvého milosrdenství, dej, ať plně zakouší bohatství tvé milosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Milosrdný Bože, shlédni na svého služebníka Benedikta, který byl podle tvé vůle viditelnou hlavou tvé církve a zástupcem tvého Syna na zemi: dej, ať je s ním spojen také ve věčné slávě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen

Bože, věčný pastýři duší, tvůj služebník Benedikt byl v tvé církvi svorníkem jednoty a lásky a věrným správcem svatých tajemství. Odplať mu jeho péči o celou církev, ať spolu s lidem, který jsi mu svěřil, dosáhne věčné odměny připravené pro všechny, kdo ti oddaně slouží. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Odpočinutí věčné dej mu ó Pane.
A světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočívá ve svatém pokoji.

Amen.
+