Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova

„Nejsvětější Srdce Páně“ – termín náboženské úcty, označující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. Náznaky kultu k Nejsvětějšímu Srdci Páně lze nalézt již v prvních staletích křesťanské éry u církevních Otců. Odvolávají se především na biblické citáty z Janova evangelia. Též…

číst více

Ohlášky – 12. neděle v mezidobí

  Den hodina místo liturgické slavení Neděle 12. 6. 9:00 10:30 —* Hoštka Štětí Štětí 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ IN FORMA EXTRAORDINATA: 2. NEDĚLE PO SV. DUCHU Pondělí 13. 6. 8:00 Štětí pondělí  12. týdne v mezidobí Úterý 14. 6. — Štětí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Středa 15. 6….

číst více

Slavnost Božího Těla

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby…

číst více

Ohlášky – Slavnost Nejsvětější Trojice

  Den hodina místo liturgické slavení Neděle 12. 6. 9:00 10:30—* Hoštka Štětí Štětí SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE IN FORMA EXTRAORDINATA: SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Pondělí 13. 6. 8:00 Štětí Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Úterý 14. 6. — Štětí Úterý 11. týdne v mezidobí Středa 15. 6….

číst více

Ohlédnutí – 6/2022

4/6/2022 Proběhla svatodušní slavnost v kostele v Liběchově. Mše začala v 17:00, doprovod varhaník z farnosti Košíře z Phy, p. Plíšek. Při mši jsme vzpomněli na zemřelé patrony i současné dobrodince kostela sv. Havla a farnosti Liběchov. 6/6/2022 Proběhl svatodušní koncert. Akce která vznikla ve spolupráci se Zámkem Liběchov si…

číst více