Svědectví křesťanského života v 1. linii

Památný projev královny Alžběty II.
Její slova si zaslouží vaši pozornost i po tolika letech (1957)
„Potíže způsobují nemyslící lidé, kteří bezstarostně odhazují nestárnoucí ideály, jako by to byly opotřebované stroje. Chtěli by, aby náboženství a morálka v osobním i veřejném životě ztratily smysl, poctivost byla považována za hloupost a na místo zdrženlivosti byl dosazen vlastní zájem. V této kritické chvíli našich dějin ztratíme důvěru a respekt světa, pokud jen tak opustíme ty základní principy, jimiž se řídili muži a ženy, kteří budovali velikost této země a společenství.
Dnes potřebujeme zvláštní druh odvahy. Ne takovou, jaká je potřebná v boji, ale takovou, která nás nutí postavit se za vše, co víme, že je správné, za vše, co je pravdivé a čestné. Potřebujeme takový druh odvahy, který dokáže odolat rafinované korupci cyniků, abychom mohli světu ukázat, že se nebojíme budoucnosti.“ 
Ta odvaha, o které tehdy mladičká panovnice Alžběta II. promluvila, je odvaha být opravdovými křesťany, a to potřebujeme stejně dnes jako tenkrát. Je to odvaha být skutečně světlem světa a solí země. 
Sama se taková snažila být. Mnoho politiků o sobě tvrdí, že jsou křesťany, ale o málokterých by mohl někdo vydat toto svědectví:
„Často radí svým příbuzným, dětem i vnukům, aby se obraceli k Bohu, doporučuje jim denní modlitbu. Myslím, že víra je jednou z věcí, která jí nesmírně pomáhá a obrací se k Bohu velmi často.“

Nechť ten příklad života je pro nás povzbuzením v osobním křesťanském životě. 
R. I. P. +