9. 9. 2023 – 22:00 Noční adorace v Liběchově

Eucharistická adorace nebo též výstav Nejsvětější svátosti je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné (konsekrované) hostii. Adorace, čili klanění má v katolické církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici. V rámci víkendu, kdy probíhají Dny evropského dědictví, bychom Vás rádi pozvali na noční adoraci, která je dědictvím Křesťanské Evropy, dědictvím, které je třeba uchovat i pro budoucí generace, aby i ony z něho čerpaly sílu.