Chcebuzský kostel si připomene v tomto roce 1025 od první zmínky o jeho existenci

Málo koho napadne, že pod názvem Chcebuz se skrývá zřejmě nejstarší historicky doložená  farnost litoměřické diecéze. První zmínka o farní lokalitě pochází z roku 993, kdy byl zdejší kostel a další majetek darován řádu Benediktýnů u kláštera sv. Markéty v Praze na Břevnově. Břevnovským majetkem zůstal až do husitských válek.
Právě tento rok si opět připomeneme, že od této význačné události uplynulo 1025 let. Jistě se mnozí sejdeme při děkovné mši svaté 9. 6. 2018 a případném dalším programu, který se v současné době utváří.