Dopisy od Leona z Indie (Adopce na dálku – ADCH Praha)

 

Postupový dopis před 4. ročníkem  – 12. června 2023

36338
LEON LAWRENCE D SOUZA

30471 RKF STETI NAD LABEM (Přátelé)

Vážení přátelé,
Zdraví vás Leon Lawrence, vaše milující dítě, které vám píše tento dopis. Z Boží milosti se mně i mé rodině daří dobře a totéž očekáváme i u Vás. Důvodem proč píšu a posílám tento dopis po letních prázdninách, je ten že 29. května mi začalo vyučování, poněvadž sem díky výsledkům u zkoušek jsem postoupil ze 3. třídy do 4. třídy. Moje roční zkoušky mi přinesly známku A+. Do školy se vracím po dlouhých letních prázdninách s novými učebnicemi a známostmi. Letos mi organizace CMSSS poskytla nezbytné sešity, kopíráky, rýsovací sešity, tabulkové sešity, krabičky na geometrii, pera, tužky, školní tašky a školné. To vše bylo možné díky vaší pomoci, proto přijměte mé upřímné poděkování.

Pro mou školu trvaly letní prázdniny dva měsíce. O prázdninách si hraji s kamarády, dívám se na televizi a pomáhám babičkám s domácími pracemi. V ČMSS, Hassan, byl uspořádán třídenní dětský tábor. Zúčastnila jsem se ho. Lektoři nás během tábora učili psát dopisy našim dárcům, tančit, zpívat, jógu, meditaci a učit nové písničky. Vytvořili pro nás užitečné učení. Poslední den jsme se vydali na vzdělávací výlet do známých historických míst Halebidu, Belur a Chikmagalur. Všichni jsme se tehdy za vás modlili. Jsem velmi rád, že mohu říci, že na tyto tři dny ve svém životě nezapomenu a stejně tak tomu bude i v budoucnu. Gratuluji celému týmu CMSSS k uspořádání této akce.

V současném deštivém období očekáváme déšť. Jaké je tam počasí? Prosím, pošlete mi dopis se společnou fotografií. Jsme vděčni za podporu mé rodiny a doufáme, že se nám díky ní bude žít lépe. Prosím, zachovejte nás ve svých myšlenkách a modlitbách. Než to uzavřu, chtěl bych Vám a Vaší rodině poděkovat za veškeré úsilí, které jste vynaložili na pomoc naší rodině. Bůh vám i celé vaší rodině žehnej mnohým požehnáním a my se denně modlíme za vaše blaho.

Vaše milující dítě, LEON LAWRENCE D SOUZA

 

Velikonoční dopis před Velikonocemi 2023 – 18. 3. 2023

Vážený pane Anselme, s láskou Vás zdraví Leon Lawrence D Souza s rodinou. Jsem rád, že mohu opět napsat dopis všem, kteří projevili lásku a zájem o naši rodinu. Jak se vám všem daří? Jak se daří vašemu zdraví?

Nyní studuji 4. třídu na Vyšší základní škole svatého Josefa v Chikmagaluru. Roční zkoušky mi začnou 21. tohoto měsíce. Prosím, modlete se za mé zkoušky. Po zkouškách mám od 10. dubna do konce května letní prázdniny.

V kanceláři CMSSS v Hassanu jsme prožili krásné vánoční a novoroční oslavy. Programu se zúčastnily všechny děti z CSP. Měli jsme možnost ukázat své schopnosti a na závěr jsme dostali i vánoční dárek. Moc děkujeme všem za pomoc.

Se začátkem postní doby máme v našem kostele (křížovou cestu) a další modlitby. Náš pan farář nás povzbuzuje, abychom byli věrní těmto praktikám. Využívám této příležitosti, abych vám popřál šťastné Velikonoce, pokoj a radost ze vzkříšeného Spasitele. Děkuji vám za vaši laskavost, zájem a podporu. Jsme vám za to vděčni. Mohu vás ujistit, že pomoc, kterou nám poskytujete, bude dobře využita k naplnění našich potřeb. Na závěr vás prosím o požehnání a podepisuji tento dopis modlitbou za vás. Přejeme vám ŠŤASTNÉ VELIKONOCE. Jak se máte Vzpomínám na vás každý den a modlím se za vás? Prosím, modlete se také za mě a mou rodinu.

Vaše milující dítě

Leon Lawrence D Souza

 

Dopis před Vánoci 2022 6. 11. 2022

Vážení přátelé,

s láskou Vás zdraví Leon Lawrence Souza s rodinou. Jsem rád, že mohu opět napsat dopis všem, kteří projevili lásku a zájem o naši rodinu. Jak se máte? Jak jste na tom se zdravím? My se máme dobře.
V současné době jsem ve 3. třídě, pravidelně navštěvuji školu a daří se mi dobře ve studiu. Ve volném čase rád hraji kriket se svými přáteli.

Měli jsme svátky Dasara, 10 dní jsem si užíval s rodinou cestování na Mulaiyanagiri (hora s turisticky hojně navštěvovaným starým chrámem).

Vánoce se slaví radostně. Mládež v našem kostele nabízí koláče a přeje k Vánocům. Přejeme vám milostiplné oslavy Vánoc a vše dobré ve vaší farnosti. Prosím o vaše požehnání a dopis pro mne.

Vaše milující dítě
Leon Lawrence D. Souza

 

 

Dopis s vysvědčením 21. 6. 2022

Vážení přátelé,
s láskou vás zdraví Leon Lawrence a jeho rodina. Jsem rád, že mohu opět napsat dopis Vám všem, kteří projevili lásku a zájem o naši rodinu. Jak se vám všem daří? Jak jste na tom se vašemu zdravím? My se máme dobře díky Boží milosti a všem Vašim modlitbám za nás. Moji rodiče jsou v pořádku; posílají Vám své pozdravy. Ve svých každodenních modlitbách vzpomínám na Vás a na Vaše dobré zdraví. V mé rodině jsou všichni v pořádku Všichni posílají přání Vám a Vaší farnosti.S potěšením Vám oznamuji, že jsem postoupil do 3. třídy poté, co jsem při ročníkových zkouškách získal nejlepší výsledek. Přikládám Vám k nahlédnutí zprávu o svém prospěchu. Moje škola byla znovu otevřena 16. května 2022. Studuji na Vyšší základní škole svatého Josefa v Čikmagaluru. Do školy jezdím autobusem se svou sestrou, která studuje 1. třídu. Během letních prázdnin pomáhám matce s domácími pracemi a trávím čas s přáteli. Během letních prázdnin jsem se sestrou navštívil Mysore a ZOO palác Chamundi Hills. Je to skvělé místo. (Mysore (nebo Mysuru), město v jihozápadním indickém státě Karnataka, bylo v letech 1399 až 1947 hlavním městem mysorského království. V jeho centru se nachází honosný mysorský palác, sídlo někdejší vládnoucí dynastie Wodeyar. V paláci se mísí hinduistický, islámský, gotický a rádžpútský styl. Mysore je také domovem staletého trhu Devaraja Market, plného koření, hedvábí a sandalového dřeva) Já a členové mé rodiny chodíme do kostela svatého Vavřince v Arthuru, Karkala Taluk. Obětovali jsme zvláštní mši a modlíme se za Vás a vaši farnost. Vyřiďte prosím všem mé přání. Laskavě posílám slovo a očekávám totéž z Vaší strany.
Nyní je období dešťů. Pamatujeme na Vás v našich každodenních modlitbách. Vyřiďte prosím všem mé přání. Předejte prosím má slova a očekávám totéž z Vaší strany. Jsme vděčni za Vaši podporu mé rodině a doufáme, že se díky ní náš život zlepší. Prosím, zachovejte nás ve svých myšlenkách a modlitbách. Než to uzavřu, chtěl bych Vám a Vaší farnosti poděkovat za veškerou Vaši snahu pomoci naší rodině. Bůh vám i celé vaší farnosti požehnej mnohým požehnáním i my se denně modlíme za Vaše blaho.
Vaše milující dítě,
Leon Lawrence D’Souza

 

4. dopis – VELIKONOČNÍ DOPIS 2022 – 22. března 2022

LEON LAWRENCE D SOUZA
36338

Vážení přátelé,

Zdraví vás vaše milující dítě Leon Lawrence a jeho rodina. Díky Boží milosti a vašim neustálým modlitbám se máme dobře. Totéž očekáváme i u Vás. Především Vám děkuji za podporu mého vzdělání a morální podporu ve všech směrech mého života. Dne l7. prosince uspořádal CMSSS vánoční setkání pro naše děti z CSP v Chikmagaluru. V tento den ředitel o. Shantharaj oslovil děti s tím, jak jsou Vánoce důležité, vzpomněl všechny dárce a modlil se za ně a na závěr každému dítěti předal vánoční dárky a sladkosti. Moc děkujeme za váš dar a pomoc.

Studuji ve 2. třídě na Vyšší základní škole svatého Josefa v Chikmagaluru. Roční zkoušky mi začínají 24. března. Prosím, modlete se za mé studium a zkoušky. Na zkoušky se pečlivě připravuji. Chci získat dobré známky při závěrečných zkouškách. Do kostela jdeme během Svatého týdne na Květnou neděli, v pondělí, ve čtvrtek, na Velký pátek a o Velikonoční vigilii. Každý večer začínáme modlitbou ve 20.00. Pamatujeme na vás v našich každodenních modlitbách. Všichni jsme doma a máme se dobře. Každý den na vás vzpomínáme, připomínáme si vaši dobrotu a štědrost k nám a modlíme se za vás. Ať vám Bůh žehná, doufáme, že se vám všem daří dobře.

Jak slavíte Velikonoce. Vážím si vašich obětí a také se snažím rozvíjet svůj život, abych pomáhal druhým. Nikdy nezapomenu na vaši pomoc,v mém životě. Jste inspirací pro můj život. Každý den sedíme v naší rodině u společných modliteb a zvláště za vás se modlíme nepřetržitě. Jaro právě skončilo a máme léto. Všechny stromy, rostliny, zeleň jsou svěží s novými listy, květy a plody krásná podívaná. Vaše pomoc je pro naše rodiče velkou oporou při výchově a je vám za ni velmi vděčná. Vždy za vás i za ně děkuji Bohu a modlím se za vás všechny. Přejeme vám ŠŤASTNÉ VELIKONOCE. Jak se máte? Vzpomínám na vás každý den a modlím se za vás. Prosím, modlete se také za mne a mou rodinu.

S velkou láskou s pozdravem

S láskou váš, LEON LAWRENCE D SOUZA

 

3. dopis – Vánoční dopis 2021 – 13. listopadu 2021 

Jméno dítěte: LEON LAWRENCE D SOUZA
Kód dítěte: 3633

Milí přátelé,

Bůh působí tajemně. Děkuji Bohu, že Vás poslal jako anděly do mého života. Způsob, jakým mi pomáháte, mi dává pochopit, že jste Boží lidé a ztělesňujete laskavost, velkorysost a mnoho dalšího. Pomohli jste mi ve správný čas a správným způsobem. Nemohu Vám dostatečně poděkovat za to, co jste pro mne všichni udělali. Chtěl bych Vám říct, že nikdy od nikoho jsem nezažil takovou laskavost a pomoc, jakou jste projevili Vy. Je pro mne těžké uvěřit, že by někdo mohl být tak milý jako Vy pro někdo jako já, koho jste ani neviděli a osobně neznali. Děkuji Vám za to, co mi dáváte a co pro mne neustále děláte. Jste pro mne požehnáním a já si vždy budu pamatovat Vaši laskavost a každý den se za vás při studiu modlit. Jak se Vám daří? Jak jste na tom se zdravím a jaká je situace u Vás? Zde se já i členové mé rodiny držíme v pořádku díky Boží milosti a Vašim neustálým modlitbám za nás. Děkuji Bohu, že s Vámi mohu komunikovat prostřednictvím tohoto dopisu.

Vánoce slavíme velmi radostně. Účastníme se půlnoční mše svaté. Po mši svaté církevní mládež pořádá nějaké hry a zábavné programy. Nyní od prvního prosincového týdne chodíme na koledy. Navštěvujeme všechny domy a šíříme zvěst o příchodu Ježíše Krista. Doufám, že si také dobře užijete Vánoce, a doufám, že tam bude velká zima. Máte tam půlnoční mši? Chodíte také na půlnoční mši? Jak jste si tam užili Vánoce?

Teď studuji ve 2. ročníku. Vyučování začalo 25. října, teď chodím pravidelně do školy a ve volném čase si hraji s kamarády. CMSSS mi poskytlo veškeré školní pomůcky, včetně sešitů, tužek, gum a tašek, a také finanční pomoci. Vážím si Vaší štědrosti a finanční pomoci, která mi pomáhá v dalším vzdělávání. Moje sestra Lisha D Souza studuje na UKG.

Oba jsme vděčni za Vaši štědrou pomoc a podporu. Každý den se za Vás modlíme, aby vám Bůh žehnal a vždy Vás držel v dobrém zdraví a stonásobně vás odměnil. Jsme opět rádi, že máme možnost být s Vámi v kontaktu prostřednictvím tohoto dopisu. Přeji vám, abyste se i nadále těšili dobrému zdraví a dobře vykonávali svou práci.


S láskou a modlitbami Vaše milující dítě LEON LAWRENCE D SOUZA

 

2. dopis – 17. 8. 2021

Jméno dítěte: LEON LAWRENCE D’SOUZA
Kód dítěte:36338

Vážený pane Anselme Pavle Kříži

Já, Leon, Vás prosím o požehnání spolu se svou rodinou. Bůh ve své láskyplné laskavosti poslal štědré podporovatele, jako jste vy, za což jsme Bohu a drahým přátelům vděční, neboť nevím, jak Vám vyjádřit svou vděčnost; jste štědrou oporou pro naši rodinu. Jen díky vaší štědré pomoci můžeme pokročit a žít důstojný život ve společnosti. Ještě jednou děkuji Bohu, že s vámi mohu komunikovat prostřednictvím tohoto dopisu. Jak se vám daří? Doufám a modlím se, abyste byli všichni během pandemické situace v bezpečí a zdrávi. Díky vašim modlitbám se zatím máme dobře. Doufám a modlím se, aby vám Bůh dal dostatek síly a odvahy čelit této pandemické situaci a být v bezpečí, to si přejeme.
Letos nemáme třídy a nakonec postupuji do další třídy na základě testu z předchozího ročníku. Já se chodím do 2. třídy. Po dvou měsících letních prázdnin se opět otevírají školy. Ale naše vláda letos nedovolila školy otevřít kvůli Covid – 19. září. Proto všechny školy zahájily pro žáky výuku přes internet. Pravidelně navštěvuji online výuku. O víkendu učitelé kontrolují každé dítě a ověřují naše domácí úkoly. Den nezávislosti našeho národa slavíme 15. dne tohoto měsíce jednoduše, kvůli pandemii COVID – 19. Všichni jsme se snažili, abychom se dostali do školy. Tříbarevnou vlajku vztyčil hlavní host a rozdal sladkosti.

Ještě jednou děkujeme za velkorysou pomoc a podporu. Modlíme se za vás a vaši farnost každý den, aby vám bůh žehnal a vždy vás držel v dobrém zdraví a stonásobně vás odměnil. Ještě jednou jsme rádi, že máme možnost být s vámi v kontaktu prostřednictvím tohoto dopisu. Přejeme Vám, abyste se i nadále těšili dobrému zdraví a dobře vykonával svou práci.

S láskou a modlitbami

LEON LAWRENCE D SOUZA

 

1. dopis

Jméno dítěte: LEON LAWRENCE D’SOUZA
Kód dítěte:36338

Můj milý pane Anselme Pavle Kříži
Zdraví vás Leon Lawrence,
Jsem velmi potěšen, že Vám mohu poslat svůj první děkovný dopis za to, že jste mě přijali jako sponzorované dítě.
Jsem Vám velmi vděčný za to, že jste mě přijal jako své sponzorované dítě. Děkuji Vám za oběť, kterou jste přinesl, a za to, že podporujete mé vzdělání. V každodenních modlitbách budu vždy pamatovat na vás a vaši farnost. Na vyšší základní škole svatého Josefa v Chilkmagaluru studuji v 1. třídě a moje škola u našeho domova je uzavřena. V mé třídě je 27 dětí, angličtina je můj oblíbený předmět, mám rád Biriyani, ve volném čase si hraji s kamarády. Kvůli COVID–19 nebudu moci letos chodit do školy, ale navštěvuji online třídu přes aplikaci Zoom. Vyřiďte můj pozdrav, přeji Vám a modlím se za vás a vaši farnost, aby vám Pán požehnal ve všech vašich snahách dobré zdraví a pokoj v duši, lásku, radost a prosperitu.

Nyní vám představím svou rodinu, můj otec Joseph D’Souza dělá řidiče a je živitelem rodiny, moje matka Gayathri je služebná a mám jednu mladší sestru Nishu LKG. Žijeme ve městě Chikmagalur ve státě Karrnataka; v Chikmagaluru se v Indii poprvé začala pěstovat káva. Z hor v Chikmagalúru, které jsou součástí Západního Ghátu, pramení řeky jako Tunga a Bhadta Mullayanagiri, což je nejvyšší vrchol Karnátaky, který se nachází v okrese. Je to také ráj turistů obsahující horské stanice jako Kemmanagundi a Kudremukh a vodopády jako Manikyadhara, Hebbe, Kallathigiri. Okres Chikmagalur má bohatou historii, o čemž svědčí chrám Hoysala v Amtithputa Milovníky divoké přírody by mohl zajímat národní park Kudremukh a rezervace Bhadra Wildlife Sanctuary, které se v tomto okrese nacházejí. Keresanthe Sri Mahalakshmi Temple Keresanthe Kadur Taluk je náboženským centrem pro zbožné.

Na závěr Vás prosím o požehnání a svůj dopis uzavírám modlitbami.

Váš milující LEON LAWRENCE D SOUZA