Letní tábor pro děti 2015 – potřetí ve Štětí

IMG_5957Když jsme s bohoslovci FSSP, stáli před lety před rozhodnutím, kde pořádat dětský tábor, pak lokalita Štětí zněla jako smělý pokus. Ve městě, na severu Čech. Dnes již vím, že to nebyla iluze a tábor byl po tři leta naplněn, dokonce na tolik, že farnost se zabývá myšlenkou zvýšení jeho kapacity, která byla po tři léta naplněna natolik, že bylo nutno některé odmítnout s poukazem na toto naše omezení.

Tábor si za tři roky získal poměsně stabilní osazenstvo a to jak ve vedoucích, tak v dětech které každoročně přijíždějí. Každý rok se sice vyskytnou nováčci, a to jak mezi vedoucími, tak dětmi, ale jádro zůstává stejné. Úspěch nás samozřejmě těší.

Na táboře se organizačně podílejí stabilně už po tři leta tři subjekty:

IMG_20150908_172145Římskokatolická farnost Štětí nad Labem, která dvakrát na tento tábor získala dotaci z fondu Ústeckého kraje ve výši 20.000,- a hradí tak s tímto příspěvkem provozní náklady více než ze dvou třetin (1/3 je příspěvek dětí na pobyt).

fsspKněžské bratrstvo sv. Petra FSSP – které každoročně dodalo tři vedoucí v podobě bohoslovců a tento rok i jednoho kněze.

praemŘád premonstrátů, k němuž patří místní duchovní, který vykonává funkci ekonoma tábora, neboť vše je třeba řádně vyúčtovat.

Poprvé v letošním roce jsme získali místní vedoucí, žijící ve farnosti Hoštka – Marii Kubánkovou, která byla značnou posilou týmu vedoucích.

IMG_5946Letošní tábor byl opět úspěšný jako předchozí a konal se ve znamení zkoumání neznámého ostrova na motivy knihy Robinson Crusoe. Děti tří družstev během druhého prázdninového týdne soutěžily v mnoha hrách a činnostech o suroviny nutné k postavení lodi na cestu zpátky z pustiny. Nakonec se domů dostali všichni byť se jim ani nechtělo, byli raději v táborové pustině než doma.

*****

Za třetí ročník tohoto tábora tedy Deo Gratias!

podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_RGB