Liběchov – obnova hřbitovní zdi

Během údržby pozemku vedle hřbitova (mezi sokolovnou a hřbitovem), došlo k odhalení některých defektů na hřbitovní zdi. Protože, je tato zeď v majetku farnosti Liběchov, byl pověřen stavební technik biskupství přípravou projektu a následně i žádostí pro získání nutných povolení.
Na základě těchto nutných povolení a hlavně projektu, který je nutný pro koncepčnost prací na obnově zdi, bude možné žádat o dotace.
Toto naše jednání je prvním krokem určité spolupráce, kterou v údržbě nyní opakovaně nabízíme Městu Liběchov, jako projev dobré vůle ze strany farnosti.
Město sice hřbitov za úplatu od nájemců hrobových míst dle zákona o pohřebnictví provozuje, nicméně dle jeho sdělení platby za pronájem na tyto větší opravy nepostačují.
O další krocích budeme informovat.