Mikulášská soutěž 2016

malirVšechny farnosti naší kolatury vyhlašují dnes 6. 11. 2016 Mikulášskou soutěž. Cílem je podpořit kreativitu jak dětí, tak dospělých a rozšířit znalosti o životě světce sv. Mikuláše.

V čem se soutěží?
V nejlepším ztvárnění světce svatého Mikuláše, jak jak ho známe z příběhů a legend. (Není cílem nakreslit lidový obyčej – Mikuláše s čertem a andělem). Ale je možné zobrazit svatého Mikuláše se správnými atributy (to co socha drží, má oblečeného…), nebo přímo výjev z legendy.

Je nějaké omezení?
Omezení není žádné, snad jen rozměrové, ale způsob a technika závisí pouze na autorovi. (Malba, plastika, kresba …)

Kdo může soutěžit?
Soutěžit může kdokoliv koho soutěž zaujme.

Jak se zapojit do soutěže a soutěžit?
Žádné formality nejsou třeba, jen odevzdat své ztvárnění sv. Mikuláše do 3. 12. 2016 na jakékoliv bohoslužbě v kolatuře nebo přímo na faře ve Štětí. nejlépe však o 1. neděli adventní.

V jakých kategoriích se soutěží?
Pouze ve věkových.
1. kategorie – předškolní děti,
2. kategorie – 1. – 5. třída
3. kategorie 6. – 9. třída,
4. středoškoláci
5. Vysokoškoláci a dospělí

Co mi může pomoci?
Příběhy ze života sv. Mikuláše v knihách a na internetu. Dětem pak rodiče, či prarodiče, kteří jim příběhy jistě rádi přečtou.

Kde proběhne vyhodnocení soutěže?
Po poutní mši v Lounkách v kostele sv. Mikuláše. Hodnotit bude porota složená z odborníků v našich farnostech.

Přeji všem hodně nejen uměleckých zážitků. A ještě jedna rada, která může velmi pomoci. Každé dobré dílo se daří, je-li započato modlitbou a prosbou o Boží požehnání.

P. Anselm, O. Praem.