Noc kostelů, návštěva biskupa Jana v Hoštce a poutní slavnost ve Velešicích

biskup Jan oslavy11. 6. 2016 byly kostely v Hoštce otevřené, neboť farnost Hoštka pro obyvatele města nachystala tzv. Noc kostelů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie probíhal výklad o Mariánské symbolice v kostele, ale i o úctě k Panně Marii v církvi. Výklad nachystala paní Klekerová z Kochovic. Kostel sv. Otmara pak byl přístupný k prohlídce.

12. 6. 2016 biskup Jan navštívil farnost Hoštka, kde ve farním kostele od 10 hodin celebroval mši svatou. Mši doprovázel Litoměřický chrámový sbor. Na závěr požehnal pan biskup vyšívaný znak města Hoštka. Mše se uskutečnila na poděkování 750 let Boží ochrany města Hoštka a jejích obyvatel.

Následující den v neděli 13. 6. 2016 probíhala pak pouť u sv. Antonína ve Velešicích, autobus zajištěný farností Hoštka, který vezl farníky ze Chcebuze, Štětí a Hoštky zdarma svezl i všechny ty, kteří chtěli třebas jen kostelík sv. Antonína vidět. Od 10 hodin pak byla sloužena poutní mše svatá, kterou zakončilo požehnání všem cyklistům a jejich dopravním prostředkům.