Ohlášky – 1. neděle adventní

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
28. 11.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pondělí

29. 11.

8:00 Štětí Pondělí po 1. neděli adventní
Úterý
30. 11.
8:00 Štětí Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Středa

1. 12.

Štětí Středa po 1. neděli adventní
Čtvrtek
2. 12.

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek po 1. neděli adventní
Pátek
3. 12.
8:00 Štětí Pátek po 1. neděli adventní
Sobota
4. 12.
17:00 Liběchov Sobota po 1. neděli adventní

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

5. 12.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/