Ohlášky – 12. neděle v liturgickém mezidobí

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

20. 6. – 27. 6. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
20. 6.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
12. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
4. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

21. 6.

8:00 Štětí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Úterý
22. 6.
8:00 Štětí Úterý 12. týdne v mezidobí
Středa
23. 6.
Štětí Středa 12. týdne v mezidobí
Čtvrtek
24. 6.
8:00

Štětí
Hoštka
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Pátek
25. 6.
17:00 Štětí Pátek 12. týdne v mezidobí
Sobota
26. 6.
17:00 Liběchov Sobota 12. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

27. 6.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
13. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
5. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/