Ohlášky – 14. neděle v mezidobí

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

4. 7. – 11. 7. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
4. 7.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
14. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
6. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

5. 7.

9:00 Štětí Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

(10:30 – Televizní přenos poutní mše svaté z Velehradu, celebruje Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský)

Úterý
6. 7.
Štětí Úterý 14. týdne v mezidobí
Středa
7. 7.
Štětí Středa 14. týdne v mezidobí
Čtvrtek
8. 7.

18:00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Pátek
9. 7.
17:00 Štětí Pátek 14. týdne v mezidobí
Sobota
10. 7.
17:00 Liběchov Sobotní památka Panny Marie

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

11. 7.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
15. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
7. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/