Ohlášky – 19. neděle v mezidobí

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
1. 8.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
18. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
10. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

2. 8.

8:00 Štětí Pondělí 18. týdne v mezidobí
Úterý
3. 8.
Štětí Úterý 18. týdne v mezidobí
Středa
4. 8.
Štětí Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Čtvrtek
5. 8.
8:00

18:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek 18. týdne v mezidobí
Pátek
6. 8.
17:00 Štětí Svátek Proměnění Páně
Sobota
7. 8.
17:00 Liběchov Sobotní památka P. M.

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

8. 8.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
11. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/