Ohlášky – 33. neděle v mezidobí

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
14. 11.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 5. KTERÁ PŘEBÝVÁ PO ZJEVENÍ

Pondělí

15. 11.

8:00 Štětí Pondělí 33. týdne v mezidobí
Úterý
16. 11.
Štětí Úterý 33. týdne v mezidobí
Středa

17. 11.

Štětí Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Čtvrtek
18. 11.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek 33. týdne v mezidobí
Pátek
19. 11.
17:00 Štětí Pátek 33. týdne v mezidobí
Sobota
20. 11.
17:00 Liběchov Sobota 33. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

21. 11.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 24.PO SV DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/