Ohlášky – 4. neděle v mezidobí

30. 1.  – 6. 2. A.D. 2022

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

30. 1.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

Pondělí

31. 1.

8:00 Štětí Památka sv. Jana Boska, kněze
Úterý
1. 2.
Štětí Úterý 4. týdne v mezidobí
Středa

2. 2.

17:00 Štětí Svátek Uvedení Páně do chrámu
Čtvrtek
3. 2.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Památka sv. Blažeje, biskupa  a mučedníka
Pátek
4. 2.
17:00 Štětí Pátek 4. týdne v mezidobí
Sobota
5. 2.
17:00 Liběchov Památka sv. Agáty, panny a mučednice

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

6. 2.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
5. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/