Ohlášky – 7. neděle v mezidobí

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

20.2.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 1. PO DEVÍTNÍKU

Pondělí

21.2.

8:00 Štětí Pondělí po 7. neděli v mezidobí
Úterý
22. 2.
8:00 Štětí Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
Středa

23. 2.

Štětí Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Čtvrtek
24. 2.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek po 7. neděli v mezidobí
Pátek
25. 2.
17:00 Štětí Pátek po 7. neděli v mezidobí
Sobota
26. 2.
17:00 Liběchov Sobotní památka P. M.

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

27. 2.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 2. PO DEVÍTNÍKU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/