Ohlášky – 8. neděle v liturgickém mezidobí

  1. 27. 2.  – 6. 3. A.D. 2022
Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

27.2.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 2. PO DEVÍTNÍKU

Pondělí

28.2.

8:00 Štětí Pondělí po 8. neděli v mezidobí
Úterý
1. 3.
Štětí Úterý po 8. neděli v mezidobí
Středa

2. 3.

17:00 Štětí Popeleční středa

(Den přísného postu)

Čtvrtek
3. 3.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek po popeleční středě
Pátek
4. 3.
17:00 Štětí Pátek po popeleční středě
Sobota
5. 3.
17:00 Liběchov Sobota po popeleční středě

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

6. 3.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
1. NEDĚLE POSTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
1. NEDĚLE POSTNÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/