Ohlášky – Slavnost Seslání Ducha svatého

DOBA VELIKONOČNÍ

23. 5. – 30. 5. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
23. 5.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

IN FORMA EXTRAORDINATA:
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

Pondělí

24. 5.

8:00 Štětí Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý
25. 5.
Štětí Úterý 8. týdne v mezidobí
Středa
26. 5.
Štětí Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Čtvrtek
27. 5.

Štětí
Hoštka
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek
28. 5.
17:00 Štětí Pátek 8. týdne v mezidobí
Sobota
29. 5.
17:00 Liběchov Sobota 8. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

30. 5.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/