Pečetění kasiček pro tříkrálovou sbírku ve Štětí

Dne 16. 12. 2013 proběhlo na radnici ve Štětí pečetění kasiček pro Tříkrálovou sbírku. Starosta města Štětí Mgr. Tomáš Ryšánek, přijal v tento den delegaci tříkrálových koledníků a ujal se, jako už každoročně, úkolu zapečeťování kasiček, do kterých budou koledníci koledovat na potřebné v našem okolí.

Na tomto milém setkání nechyběly ani paní učitelky, které koledníky doprovázely, zástupce Charity ČR, duchovní správce farnosti a kabelová televize města Štětí, která přinese o této akci občanům jistě zajímavé reportáže.

IMG00114-20131216-0853IMG00116-20131216-0854IMG00113-20131216-0851