Pozor, právě vychází Katolický kalendář 2014 a kniha Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Nenechte si ujít unikátní kalendář, jaký nikde jinde nenajdete, ani opětovně vydanou knihu, kterou by ve své knihovně měl mít každý křesťan.
Jedná se o nástěnný rodinný kalendář, který obsahuje svátky dle římského misálu sv. Pia V. (opětovně vydaného v r. 1962) se zohledněním místních svátků našich diecézí. Ke každému měsíci je přiřazen tematický poučný či inspirativní text a barevný obrázek. V kalendáři jsou graficky odlišeny postní dny, zasvěcené a doporučené svátky, dny pracovního klidu v České republice, změny času atd. Letošní vydání je specifické zaměřením na Vyšebrodský klášter a také Syllabus Pia XI., od jehož vydání v roce 2014 uplyne 150 let.

Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Knihu napsal ctih. Martin z Kochemu, kapucín, který v 18. století patřil k vůbec nejvydávanějším autorům ve střední Evropě. Publikace (352 stran černobíle, barevná obálka) je přepisem vydání z roku 1931.

Oba tituly si také můžete už nyní objednat na stránkách Krása liturgie zde.